۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۰ اسفند ۱۳۷۴

فروریزی اسکلت فلزی یک بلوک در طرح بزرگراه نواب

ساعت دوازده‌ونیم، یک اسکلت فلزی یازده‌طبقه در بلوک سی.سه در طرح بزرگراه نواب به علت عدم رعایت اصول فنی در حین کار فروریخت و، تا ساعت پنج بعدازظهر، چهار کشته، که یکی از آن‌ها کمک‌راننده‌ی جرثقیل بود، و هفت تن زخمی داشت. اکنون، احتمال ریزش بلوک سی.یک، که کنار آن قرار دارد، نیز می‌رود و کاربه‌دستان طرح بزرگراه نواب درصدد تخلیه‌ی خانه‌های گرداگرد و بردن ساکنان به جای دیگری هستند.

در پی این رویداد مرگ‌آور، حدود سه‌هزار تن از مردم گرد آمده و به اعتراض پرداختند؛ ولی به دستور کاربه‌دستان از سوی گماشتگان نیروهای انتظامی پراکنده گردیدند و از ورود خبرنگاران به درون کارگاه نیز جلوگیری به عمل آمد و حتی دوربین آن‌ها گرفته شد.

چنین به نظر می‌رسد که شهرداری شبانه درصدد پاک‌سازی محیط از نشانه‌های ویرانی است. به گفته‌ی یکی از حاضران، در هنگام وقوع این رویداد تلخ، ورق‌آهن‌هایی که به کار برده شده و دارای قطر بیش از پانزده میلی‌متر می‌باشند مانند ورق کاغذ از میان پاره شده‌اند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران