۱۳۶۹

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۶ مهر ۱۳۶۹

صحنه‌آرایی تازه

هم‌میهنان،

در میان نابسامانی‌های فزاینده‌ای که همه‌ی زمینه‌های زندگی ملّی را فراگرفته است، بار دیگر، سران جمهوری اسلامی برای استوار داشتن پایه‌های لرزان فرمانروایی خود به انتخابات نمایشی روی آورده‌اند. این نمایش را زیر عنوان «برگزاری انتخابات دوره‌ی دوم مجلس خبرگان»، که هستی آن تنها زینتی است بر سامان یکه‌تازانه‌ی برپاشده‌ در کشور و هیچ جنبه‌ی مردمی ندارد، به روی صحنه می‌آورند.

مجلس خبرگان نهادی می‌باشد که، با درهم‌شکستن جدول ارزش‌های انقلاب، بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بار شده و ساختار، کاربرد، و شکل گزینش نمایندگان آن بر خلاف همه‌ی میزان‌های مردم‌سالاری است و به‌روشنی نشان از بخشیدن امتیازهای ویژه به یک گروه اجتماعی کم‌شمار دارد.

از این‌ها گذشته، در جو اختناق‌آمیز کنونی کشور، که «حقوق ملت» نادیده گرفته شده، دگراندیشی در حصار کوته‌بینی‌های واپس‌گرایانه افتاده، و عرصه‌ی گفتن و نوشتن و گردهمایی به سختی تنگ گردیده و امکان کوشش آشکار حزب‌های ناسازوارباخودکامگی‌زمامداران از میان رفته است، شرط‌های ضروری برای برگزاری هیچ گونه انتخابات آزادی فراهم نمی‌باشد.

حزب ملت ایران از هنگام پای‌مال کردن همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی از شرکت در هر انتخابات انجام‌گرفته در جمهوری اسلامی خودداری و آن را ترفندی برای دادن ظاهر آراسته به انحصارگری میراث‌خواران انقلاب دانسته است.

اکنون هم، حزب ملت ایران برگزاری انتخابات دوره‌ی دوم مجلس خبرگان را صحنه‌آرایی تازه‌ای از سوی برکرسی‌قدرت‌نشستگان‌ در کشور برای حذف رقیبان خود تلقی و از آن کناره‌جویی می‌نماید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران