۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۰ بهمن ۱۳۷۴

اعتصاب دیگر

از روز شنبه، هفتم بهمن‌ماه، کارگران کارخانه‌ی نساجی شماره‌ی یک شاهی، که از شش ماه پیش تا کنون دستمزدی دریافت نکرده‌اند، در اعتراض به این وضع دردناک در بحبوحه‌ی افزایش بهای کالاها و خدمت‌های مورد نیاز، دست به اعتصاب زده‌اند و، به‌رغم تهدید و تطمیع گردانندگان کارخانه و فرستادگان نهادهای سرکوبگر، تا کنون از بازگشت بر سر کار پیش از استیفای حقوق خویش سر باز زده‌اند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران