۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۵ بهمن ۱۳۷۵

 ممنوع‌الخروج شدن ناگهانی

سردمداران جمهوری اسلامی، که در گردانندگی کارهای کشور به‌کلی درمانده‌اند، برای نگه‌داشت پایه‌های لرزان فرمانروایی خود روزبه‌روز بر دامنه‌ی حصر آزادی‌ها می‌افزایند و جو اختناق‌آمیز را سنگین‌تر می‌کنند.

دکتر حبیب‌الله پیمان، دبیرشورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز، که برای ایراد دو سخنرانی در دانشگاه لندن دعوت شده بود، تصمیم داشت بامداد امروز به انگلستان سفر کند؛ ولی در فرودگاه مهرآباد، پس از انجام همه‌ی تشریف‌های لازم، در واپسین لحظه‌ها، هنگامی که دکتر پیمان به سوی هواپیما می‌رفته، ناگهان یکی از گماشتگان امنیتی جلوی نام‌برده را می‌گیرد و، پس از گرفتن گذرنامه، اظهار می‌دارد که ممنوع‌الخروج شده است و، چون اعتراض‌ها به جایی نمی‌رسد، ناچار به خانه‌ی خود بازمی‌گردد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران