۱۳۷۰

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۸ خرداد ۱۳۷۰

بازداشت فرزین مخبر

بامداد دیروز، سه‌شنبه، هفتم خردادماه، فرزین مخبر، از کوشندگان سرشناس حزب ملت ایران، در حالی که از سه هفته پیش بیمار و در خانه‌ی خود بستری بود، بازداشت گردید و به زندان برده شد.

فرزین مخبر از نوجوانی در صف ایرانیان سلطه‌ستیز قرار گرفت و، درگیرودار رزم خستگی‌ناپذیر خود، بارها به زندان کشیده شد و همواره با سربلندی به میان مردم بازگشت.

فرزین مخبر در تمامی کوشش‌هایی که به انقلاب انجامید سهم بسزایی داشت و لحظه‌ای از تلاش برای رسیدن به هدف‌های بنیادین آن بازنایستاد.

روشن نیست سردمداران جمهوری اسلامی، که به‌تازگی آوازه‌گری‌های خود پیرامون «رعایت حقوق بشر» در کشور را اوج داده‌اند، به زندان افکندن یک بیمار نیازمند به مراقبت‌های پزشکی را چگونه توجیه خواهند کرد!

حزب ملت ایران بازداشت خلاف قانون فرزین مخبر را، که نشانه‌ی دیگری از دست‌یازی به حقوق فردی و اجتماعی مردم است، به‌شدت نکوهش می‌نماید و آزادی هر چه زودتر این رزمنده‌ی دیرپا و همه‌ی زندانیان سیاسی را خواستار است.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران