۱۳۷۰

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۶ آذر ۱۳۷۰

گرامی‌باد شانزدهم آذر، روز دانشجو

هم‌میهنان، دانشجویان،

امروز، شانزدهم آذر، سالگرد حماسه‌ی خونین دانشگاه، روز درخشش «برق غیرت» فرزندان این نیاخاک خدایی است که، در همیشه‌ی تاریخ، بزنگاه‌ها را با سربلندی پشت سر گذارده‌اند.

در بامداد شانزدهم آذرماه سال یکهزاروسیصدوسی‌ودو، به‌رغم حضور گستره‌ی پاسداران اختناق در جای‌جای دانشگاه تهران، جوانان آرمان‌خواه، هواداران مصدق بزرگ، بار دیگر صلای سلطه‌ستیزی سردادند، سینه سپر گلوله‌های مرگ‌بار کودتاگران نمودند، و خون جوشان سه دانشجوی دانشکده‌ی فنی، مصطفی بزرگ‌نیا، مهدی شریعت رضوی، و احمد قندچی، درخت تناور، ولی آسیب‌دیده‌ی نهضت ملّی را آبیاری کرد.

از آن پس، شانزدهم آذر «روز دانشجو» نام گرفت و به گونه‌ی نماد ایستادگی و کوشش نسل جوان بر تارک تاریخ پیکارهای رهایی‌بخش ملت ایران نقش بست.

اکنون روز دانشجو در حالی فرامی‌رسد که همه‌ی زمینه‌های زندگی ملّی در نابسامانی‌ فرورفته و نادیده گرفتن حیثیت ذاتی بشر و از میان بردن آزادی‌های فردی و اجتماعیْ میهن را به زندانی بزرگ و تهی‌ازجلوه‌های‌پیشرفت‌وسازندگی بدل کرده است.

چگونه می‌توان باور داشت در ایران فرهنگ‌آفرین، در پی همه‌ی تکاپوهای سرنوشت‌ساز چندین دهه‌ی گذشته، که از خیزش مشروطیت آغاز گردید و در جنبش ملّی شدن صنعت نفت دنباله یافت و با انقلاب بیست‌ودوم بهمن یکهزاروسیصدوپنجاه‌وهفت به اوج رسید، مردم و به‌ویژه پویاترین گروه اجتماعی، دانشجویان، در چنین غرقابی از تاریکی و ایستایی روزگار به‌سر‌آورند؟

دانشجویان، که پیوسته افزون بر یادگیری و پژوهشگری در حرکت‌های مردمی علیه استعمار و استبداد و ارتجاع نقش پیشگامی داشته‌اند، اکنون با دسیسه‌های جوراجور روبه‌رو هستند و نه تنها از خودسازی بازمانده، که از صحنه‌ی رویدادهای سیاسی کشور هم رانده شده‌اند.

در این میان، واپس‌گرایان برکرسی‌قدرت‌نشسته از پاگرفتن هر سازمان دانشجویی‌ای که بار آرمان‌خواهی هم داشته باشد جلوگیری کرده و دسته‌بندی‌های جاه‌طلبانه‌ی خود را به درون مرکزهای عالی آموزشی کشور نیز کشانده‌اند.

این همه در هنگامه‌ای است که، در گستره‌ی گیتی، با شناخت قانونمندی‌های زندگی اجتماعی، نظم پاسدارسلطه رو به فروپاشی نهاده و ملت‌ها روند بازگشت به خویشتن خویش را شتابی تازه داده‌اند و تجلی اراده‌ی استوار آنان نوید بهروزی پایدار را به همه‌ی انسان‌ها می‌دهد.

درنگ بیشتر روا نیست و باید، برای پایان دادن به دشواری‌های هر گروه اجتماعی و نیز رهایی همه‌ی مردم از ورطه‌ی هولناک کنونی، به چاره‌گری و کارآوری برخاست. چنین است که حزب ملت ایران در گرامی‌روز شانزدهم آذر همه‌ی دانشجویان روشن‌بین را به بازسازی نهادهای صنفی ویژه‌ی خود فرامی‌خواند تا بار دیگر نیروی بایسته را برای انجام وظیفه‌های ملّی بازیابند.

پیروز باد ملت، برقرار باد همبستگی دانشجویان ایران.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران