۱۳۷۲

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۸ خرداد ۱۳۷۲

آزادی محمدعلی کلانتر 

سرانجام، محمدعلی کلانتر، از کوشندگان حزب ملت ایران، که از پنجم امردادماه سال یکهزاروسیصدوهفتادویک به زندان کشیده شده بود، بعدازظهر امروز آزاد گردید.

این رزمنده‌ی دیرپا چندی قبل در شعبه‌ی چهار دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که نهادی ناسازوار با‌ قانون اساسی و فاقدصلاحیت برای رسیدگی به بزه‌های سیاسی است، مورد دادرسی قرار گرفته بود. شرکت دو وکیل دادگستری برجسته در نشست‌های این نهاد، که در پی پافشاری‌های بسیار انجام شد، می‌تواند به گونه‌ی پیروزی چشمگیری در جو اختناق‌آمیز کشور تلقی گردد. باشد که همه‌ی زندانیان سیاسی هرچه زودتر آزادی خود را بازیابند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران