۱۳۷۲

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۶ آذر ۱۳۷۲

گرامی باد شانزدهم آذر، روز دانشجو

هم‌میهنان،

بار دیگر، شانزدهم آذر، روز ایستادگی افسانه‌ای دانشجویان در برابر یورش پاسداران تاریکی، فرارسید ــ روزی که پس از گذر چهل سال بر دوش باورهای ایرانیان به اوج پذیرش بی‌چون‌وچرا نشسته است؛ روزی که با ایثارگری خودآگاهانه‌ی جوانان درخت آسیب‌دیده‌ی نهضت ملّی با خون پاک سه اخگر فروزان آبیاری گردید و بارورتر شد؛ روزی که درخشش دلیری عنصر ترس را به کناری زد و همچون بهمنی بزرگ دشمن را، که گمان داشت دیگر خروش‌وجوش مردمی فروکش کرده، دچار شگفتی نمود.

از آن روز خونین، همه‌ساله، شانزدهم آذرماه فرصتی شد درخور تا زبدگان نسل جوان برای زنده‌داشت آرمان‌های ملّی در مرکزهای عالی کشور همت آورند و با هر سلطه‌گری به ستیز برخیزند.

همین ایستادگی و کوشش پیگیر در لحظه‌لحظه‌ی پیکارهای رهایی‌بخش ملّی و پیروزی انقلاب بیست‌ودوم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوپنجاه‌وهفت به دانشجویان نقش پیشگامی نمایانی داد که هرگز فراموش نخواهد شد.

دریغا، که با درهم‌شکستن جدول ارزش‌های انقلاب، سراسر ایران به مغاک ناکامی و تیره‌بختی فروشد و این کانون‌های نگه‌داشت فروزنده‌های فرهنگی نخستین آماج واپس‌گرایی گردیدند و کوشش‌های استاد و دانشجو از پویایی بازایستاد و به‌کلی از صحنه‌ی سیاسی کشور دور ماند.

هم‌اکنون، سطح آموزش عالی افت آشکارکرده، کمبود استاد شایسته و نبود ابزارهای پیشرفته راه هر گونه پژوهشگری را بسته است، و، اگر هم فرزندان جوان این سرزمین با تلاش بسیار هفت‌خوان آزمون سراسری و سهمیه‌بخشی‌های باج‌گونه را پشت سر بگذارند، تازه با بغرنج‌هایی همچون شهریه‌های گزاف و هزینه‌تراشی‌های نسنجیده، نداشتن خوابگاه و سالن غذاخوری و باشگاه، و بی‌بهرگی از بیمه‌های اجتماعی روبه‌رو هستند و، از چندی پیش نیز، پاره‌ای از سردمداران جمهوری اسلامی نغمه‌ی شوم واگذاری کار گردانندن دانشگاه‌ها به بخش خصوصی را ساز کرده‌اند و آرام و بی‌صدا به این سو گام برمی‌دارند؛ گرچه خاموش ماندن این پهنه‌ی پویا هیچ گاه به معنی نابودی درون‌مایه‌ی بیکران آن نیست و کشش خورشید انگیزه‌ها، که در نهان انتظار طلوع دارد، چون آذرخشی اعجاز خواهد آفرید و سر از نو دانشجویان نقش اصلی خود را در رسیدن به هدف‌های بنیادین انقلاب، استقلال ملّی، آزادی‌های فردی، و اجتماعی و عدالت همگانی، ایفا خواهند نمود.

اینک، پس از چهل سال، با گرامی‌داشت یاد مصطفی بزرگ‌نیا، مهدی شریعت رضوی، و احمد قندچی، بایای اصلی یکایک دانشجویان به حکم ویژگی‌های جوانی آن است که خطر کنند و راه فرهیختگی بگشایند و ایران را بی‌هیچ درنگی دریابند.

حزب ملت ایران، که کوشش خستگی‌ناپذیر در راستای بازیافتن اسطوره‌ی همبستگی همگانی برای برقراری مردم‌سالاری را ضرورتی تاریخی می‌داند، در برخورد هنگامی با شانزدهم آذر، دانشجویان را به بازسازی سازمان‌های صنفی خود و نیز کارآوری‌های فرهنگی و سیاسی در درون و بیرون از دانشگاه فرامی‌خواند. باشد که بار دیگر جوانان ایران‌زمین نیرو و شکل‌گیری بایسته را برای انجام وظیفه‌های ملّی بازیابند و به‌راستی آینده‌سازان میهن گردند.

پیروز باد ملت، برقرار باد همبستگی دانشجویان ایران.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران