۱۳۷۲

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۸ اسفند ۱۳۷۲

 بازداشت سیاووش صحت

هم‌میهنان،

ساعت ده بامداد امروز، گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان به خانه‌ی دکتر سیاوش صحت، پزشک عالی‌قدر و استاد دانشگاه، رفته و این رزمنده‌ی دیرپا را به همراه خود برده‌اند که تا کنون بازنگشته است.

دکتر سیاوش صحت از زمان جنبش ملّی شدن صنعت نفت پیوسته در ستیز با استبداد و استعمار به‌سر‌برده و، در کوشش‌های به‌انقلاب‌انجامیده، از پیشگامان بوده است.

دکتر سیاوش صحت از آغاز نوجوانی به وابستگی حزب ملت ایران درآمده و اکنون از برجسته‌ترین رهبران این سنگر مردمی شکست‌ناپذیر است.

دکتر سیاوش صحت در درازای هشت سال نبرد میهنی بارها و بارها در بیمارستان‌های نزدیک خط آتش به کار شبا‌نه‌روزی پرداخته و هزاران ارتشی، سپاهی، و بسیجی زخمی‌شده را از خطر مرگ رهانیده است.

اکنون روشن نیست نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به چه دستاویزی این ایرانی اسلام‌باور را به بند کشیده‌اند.

حزب ملت ایران از شما، همه‌ی زنان و مردان بیداردل این سرزمین، می‌خواهد به پشتیبانی از انسان آزاده‌ای که بیش از چهل‌وسه سال پیکار با نیروهای اهریمنی را پشت سر گذارده و همواره بر سر آرمان‌های خود استوار ایستاده است برخیزید.

ایرانیان آرمان‌خواه، بیایید همه با هم در درون و بیرون کشور بانگ اعتراض خود را نسبت به بیدادگری‌های سردمداران جمهوری اسلامی بیش از پیش بلند کرده و آزادی هر چه زودتر این ملت‌گرای انقلابی را خواستار شویم.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران