۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۰ دی ۱۳۷۴

دیدار عابد حسین با داریوش فروهر

برابر قرار قبلی، ساعت بیست روز سه‌شنبه، نوزدهم دی‌ماه، عابد حسین، فرستاده‌ی ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی پیرامون آزادی بیان، که هندی می‌باشد، به همراه مارک موکوت، همکار هلندی خود، از داریوش فروهر در خانه‌اش دیدار نمود.

در این دیدار، که نزدیک به دو ساعت به درازا کشید، در فضایی صمیمی، داریوش فروهر به پرسش‌های فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و همکارش پاسخ های درخور داد و، نسبت به نادیده انگاشتن آزادی بیان در جمهوری اسلامی و تجاوز به آن از سوی نهادهای سرکوبگر و نیز نیروهای فشار، دیدگاه‌های خویش را روشن نمود و نمونه‌های بسیاری را ذکر کرد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران