۱۳۶۰-۶۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱ مرداد ۱۳۶۶

در یاد قیام ملی سی تیر

روز سه‌شنبه سی‌ام تیرماه برابر بود با سی‌وپنجمین سال‌گرد قیام ملی مردم سراسر ایران برای بازگرداندن مصدق بزرگ بر کرسی زمامداری.

«سی تیر یک روز نبود، یک قیام، یک حماسه و یا یک هیجان نبود، سی تیر یک میعاد بود. ملت ایران در روز قبل از سی تیر همان نبود که در فردای سی تیر. ملت ایران در فراز و نشیب تاریخ بلند خود بارها با تاریخ وعده‌ی دیدار داشته و بارها از درون خویش هستی تازه‌ای به‌درکشیده ولی سی تیر از درخشنده‌ترین میعادهای ملت ما ست.»*

دریغا سی وپنجمین سالگرد این روز سرنوشت‌ساز در هنگامی فرا رسید که جو اختناق‌آمیز سایه‌افکنده بر ایران دیرینه‌سال، جلوگیر برگزاری هرگونه بزرگ‌داشت درخور بود.

با این همه حزب ملت ایران که همواره پاسدار میراث‌های گران‌قدر نهضت ملی به رهبری مصدق بزرگ بوده است از یادآوری این روز خونین بازنایستاد.

در ساعت نه بامداد روز سه‌شنبه سی‌ام تیرماه داریوش فروهر و کاردار دفتر ویژه‌ی دبیر حزب و چند همراه در آرامگاه شهیدان قیام ملی در ابن‌بابویه حضور یافته و بر مزار یکایک این دلیران به‌خون‌خفته فاتحه خوانی و گل‌گذاری کردند.

*نقل از شماره هفدهم سال یکم دوره‌ی پنجم نامه آرمان ملت، ارگان حزب ملت ایران.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران