۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳۰ آذر ۱۳۷۴

بازگشت به میهن

داریوش فروهر، که هفدهم شهریورماه برای درمان دردهای استخوانی به کشورهای اروپای غربی رفت، به دنبال دو عمل جراحی سخت بر روی مهره‌های گردن، ساعت چهار بامداد به تهران بازگشت.

نام‌برده، که از قبل پیشنهاد هر گونه استقبال از سوی خویشان و دوستان و هوادارن خود را رد کرده بود، تنها همراه با تنی چند از هموندان سازمان جوانان حزب ملت ایران از فرودگاه راهی خانه گردید. داریوش فروهر به گزارشگر این دفتر گفت: «اگرچه هنوز آن چنان که باید تندرستی خود را بازنیافته‌ام و نیاز به درمان‌های بیشتری داشتم، تصمیم گرفتم در این هنگامه‌ی بحرانی برای انجام وظیفه‌ی ملّی هر چه زودتر به میهن بازگردم.»

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران