۱۳۷۵

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱ آذر ۱۳۷۵

کشتار برای هرا‌س‌افکنی

هم‌میهنان،

از چندی پیش، خبرهایی پراکنده از بازداشت شماری چهره‌های سرشناس در شهر ارومیه در آذربایجان غربی حکایت می‌کرد؛ ولی دست‌اندرکاران هیچ آگاهی درستی در این زمینه نمی‌دادند. واپسین گزارش رسیده نشان می‌دهد که رسول ذوالفقاری، یک وکیل دادگستری خوش‌نام، پس از دادرسی فرمایشی در پشت درهای بسته‌ی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان با حکم مرگ روبه‌رو و تیرباران گردیده است و سپهرروز مولودی، وکیل دادگستری دیگری، نیز در زندان در انتظار همان فرجام شوم به‌سر‌می‌برد.

بارها گوشزد گردیده نهادهای سرکوبگری که نام دادگاه‌های «ویژه‌ی روحانیت» یا «انقلاب اسلامی» بدان‌ها داده شده است تنها پاسداری از جو وحشت را بر عهده دارند و، هر از چند گاهی، کسانی را می‌کشند تا با هراس‌افکنی از خیزش مردم جان به‌لب‌رسیده جلوگیری نمایند.

حزب ملت ایران پیوسته خواسته است که چگونگی و چرایی دستگیری و به زندان افکندن هر شهروندی بی‌درنگ به آگاهی همگان رسانده شود تا جایی برای قانون‌شکنی و تجاوز نسبت به انسان‌های بی‌پناه باقی نماند.

استیفای «حقوق ملت»، که در جمهوری اسلامی یکسره پای‌مال گردیده است، ایجاب می‌کند تا صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری بازگردانده شود و رسیدگی به بزه‌های سیاسی در آن‌ها با حضور وکیل و هیئت منصفه و به طور علنی انجام گیرد تا زنان و مردان این سرزمین از ایمنی قضائی بایسته برخوردار و تضمین بسنده‌ای برای نگه‌داشت حیثیت، هستی، و جان خود از هر گزندی داشته باشند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران