۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۵ آبان ۱۳۷۴

جراحی دوباره

ساعت هشت بامداد امروز به وقت آلمان، یکی دیگر از مهره‌های گردن داریوش فروهر را پروفسور مهاجر، پزشک عالی‌قدر ایرانی، در بیمارستان دانشگاهی فرایبورگ جراحی کرد.

این بار، با استفاده از استخوان ران، مهره‌ای ساخته و در جای مهره‌ی آسیب‌دیده نهاده شد. در پایان این عمل، که چهار ساعت به‌درازا کشید، پروفسور مهاجر با ابراز خشنودی از نتیجه‌ی کار اظهار داشت امیدوار است داریوش فروهر به‌زودی سلامت خود را بازیابد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران