۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۶ آبان ۱۳۷۷

سرکوبگری در پیرانشهر

بنا بر گزارش رسیده، ساعت ده بامداد امروز، جوان بیست‌ساله‌ی مهابادی، که یک کارتن چای به عنوان وسیله‌ی گذران زندگی خانوادگی حمل می‌کرد، در پاسگاه بازرسی پیرانهشر با جلوگیری گماشتگان نیروی انتظامی روبه‌رو می‌شود و، به دلیل پایداری برای نگه‌داشت اندک دارایی خود، به ضرب گلوله‌ی سلاح کمری یکی از آنان به خاک هلاک می‌افتد.

پخش این خبر اسفناک موجی از خشم در مردم پیرانشهر برمی‌انگیزد و به تظاهر می‌پردازند و، هرچه زمان می‌گذرد، شمار اعتراض‌کنندگان افزایش می‌یابد و خواستار کیفر قاتل می‌شوند. در این میان، کاربه‌دستان دولتی، به جای کاربرد سیاستی در راستای ایجاد آرامش، با گسیل نیروی انتظامی به کردارهای خشونت‌آمیز و بگیروببند و ضرب‌وشتم و سرانجام تیراندازی دست یازیدند و وضع را آشفته‌تر کردند تا جایی که از دو سو کسانی به‌سختی زخمی و تنی چند از مردم کشته می‌شوند و ویرانی‌هایی هم پدید می‌آید.

برابر واپسین خبرها، اکنون اداره‌ی شهر به صورت حکومت نظامی در آمده و هر گونه آمدورفت در آن قطع گردیده است و جستجوی خانه‌به‌خانه برای دستگیری شرکت‌کنندگان در تظاهر دنباله دارد و رابطه‌ی تلفنی نیز به دشواری انجام می‌گیرد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران