۱۳۷۷

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۲۹ آبان ۱۳۷۷

پیروزی ارزشمند

هم‌میهنان،

عبدالله اوج‌آلان، رهبر پیکارگر حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک.، که از چهارده سال پیش به گونه‌ی نماد پیوند ناگسستنی آسیب‌دیده‌ترین تبار ایرانی نیاز ملّی را همپای زمانه به گوش‌ها رسانیده و نیرومندانه به جنگ با سلطه‌ی بیگانه پرداخته است، در دو ماه گذشته، با افزایش فشارهای ارتشی و سیاسی نژادگرایان ترک، که بی‌تردید از سازش‌های پشت‌پرده با دولت‌های بزرگ جهان‌خوار برخوردار می‌باشند، درگیر گردید و به‌ناچار، در پی ترک پایگاه رزمی خویش و چند بار جابه‌جایی از سرزمینی به سرزمینی دیگر، سرانجام به ایتالیا رفت؛ ولی در شامگاه جمعه، بیست‌ودوم آبان‌ماه، در فرودگاه رم، دستگیر و به یک بیمارستان برده شد.

از آن پس، این رزمنده‌ی دلیر، که در درازای سال‌های بسیار پیوسته مرگ را در کمین داشته و هرچند خسته، در هیچ سایه‌سار ایمنی نیاسوده و هرگز درصدد آرامش‌جویی برنیامده است، با پا‌فشاری گستاخانه‌ی دولت آنکارا برای استرداد خود روبه‌رو شد. گرچه دولت ایتالیا با نص صریح قانون‌های ترقی‌خواهانه‌ی خویش هرگز به درخواست استرداد فرد مورداتهام‌قرارگرفته‌ای به کشورهایی که کیفر اعدام در آن‌ها رواج دارد تن‌درنمی‌داد؛ ولی حصر پدیدآورده‌شده برای این قهرمان ملّی سبب نگرانی‌های فراوانی گردید.

اما خوش‌بختانه، ساعاتی پیش، خبر داده شد که دستگاه دادگستری ایتالیا با رسیدگی‌های بایسته حکم آزادی عبدالله اوج‌آلان، رهبر نستوه حزب کارگران کردستان، را صادر کرده و پای‌بندی خود را نسبت به احترام به حیثیت ذاتی بشر در جهان پردغدغه‌ی کنونی نشان داده است. بی‌شک چنین شیوه‌ی خردگرایانه‌ای ستایش همه‌ی انسان‌های حق‌طلب، همه‌ی ایرانیان سلطه‌ستیز، به‌ویژه کردان بپاخاسته، را برمی‌انگیزد و در دل تاریخ جایگاه ویژ‌ه‌ای خواهد یافت.

حزب ملت ایران از این دادگری انسانی مردم بافرهنگ ایتالیا و نیز دولت آن صمیمانه سپاس‌گزاری می‌نماید و از همه‌ی کردان گرد و دیگر ایرانیان، که در یک هفته‌ی پراضطراب گذشته برای پشتیبانی این فرزند دردآشنای میهن با همه‌ی توان کوشیدند، قدرشناسی می‌کند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران