۱۳۶۰-۶۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۰ مرداد ۱۳۶۴

درون‌سازمانی

انحصارگران برکرسی قدرت‌نشسته در ایران برای استوار نشان دادن وضع خود همواره کوشیده‌اند به نهادهای گردانندگی کشور ظاهر قانونی بدهند و ازاین‌رو در صدد انجام چهارمین انتخابات رئیس جمهوری برآمده‌اند.

در هنگامه‌ای که با در هم شکسته شدن جدول ارزش‌های انقلاب بار دیگر ایران دستخوش یکه تازی شده و همه‌ی حقوق ملت در قانون اساسی پایمال گشته است هیچ انتخاباتی نمی‌تواند با آزادی برگزار شود. به‌ویژه که دنباله یافتن نبرد میهنی در روند فرسایشی، زندگی ملی را آشفته و سخت آسیب‌پذیر کرده است و هر درگیری درون کشور برای زنده‌داشت آزادی‌های فردی و اجتماعی خطر بهره‌برداری دشمن بیگانه را دربردارد.

حزب ملت ایران از مدت‌ها پیش انجام هرگونه انتخابات در وضع استثنایی کشور را نمایشی ناروا دانسته که به هیچ‌وجه تجلی‌بخش اراده مردم نمی‌باشد و در هر مورد از شرکت در آن خودداری کرده است.

اکنون هم حزب ملت ایران برگزاری چهارمین انتخابات رئیس‌جمهوری را، آن‌هم در شکلی که جریان دارد، ضربه‌ی تازه‌ای بر باور انقلابی مردم تلقی می‌کند و کناره‌جویی از آن را وظیفه‌ی ملی خویش می‌شناسد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران