۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۹ مهر ۱۳۷۴

جراحی

ساعت دوازده‌ونیم امروز به وقت آلمان، سه مهره‌ی گردن داریوش فروهر در بیمارستان دانشگاهی فرایبورگ به‌وسیله‌ی پروفسور دکتر مهاجر، پزشک عالی‌قدر ایرانی، و تیم یاری‌دهنده‌ی نام‌برده جراحی گردید. این عمل چهار ساعت به درازا کشید و، در پایان، پروفسور مهاجر از انجام آن ابراز خشنودی کامل نمود.

قرار است داریوش فروهر هفت روز زیر نظر پزشکان باشد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران