۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۱ مهر ۱۳۷۷

مهندس عباس امیرانتظام به دادگاه آورده نشد

قرار بود ساعت یازده بامداد، شعبه‌ی پانصدویازده دادگاه عمومی تهران در مجتمع قضائی شمیران، واقع در خیابان دکتر شریعتی، کوی الهیه، برای رسیدگی به شکایت فرزند اسدالله لاجوردی از مهندس عباس امیرانتظام، سخنگوی نخستین دولت پس‌ازپیروزی‌انقلاب، که بار دیگر به زندان افکنده شده است، تشکیل گردد؛ ولی به‌رغم حضور شکایت‌کننده و نیز سه وکیل دادگستری، که دفاع از مهندس عباس امیرانتظام را بر عهده گرفته‌اند، به علت خودداری زندانبانان از آوردن ایشان به دادگاه، رسیدگی به پرونده‌ی اتهامی به بعد موکول شد.

جای یادآوری است که همسر و خویشان نزدیک این رزمنده‌ی دگراندیش نیز به دادگاه آمده و شمار چشمگیری از زنان و مردان آزادی‌خواه هم، به‌رغم اشکال‌تراشی‌های نیروی انتظامی، در ساختمان مجتمع قضائی شمیران گرد آمده بودند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران