۱۳۷۷

بیانیه اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران ـ ۲۰ مهر ۱۳۷۷

خودداری از شرکت در انتخاب خبرگان رهبری وظیفه‌ی ملّی است

هم‌میهنان،

افزایش روند سرکوب و توقیف روزنامه‌ها و بازداشت چهره‌های سرشناس دگراندیش و خط‌ونشان کشیدن‌های نهادهای سرکوبگر زیر پوشش قوه‌ی قضائیه آن هم در بحبوحه‌ی تدارک برگزاری انتخابات خبرگان رهبری، که سردمداران جمهوری اسلامی بر اهمیت آن پای می‌فشرند، نشان از بالا گرفتن اختلاف‌های درونی و افزایش ناهمگونی در ساختار سیاسی کشور دارد.

بی‌تردید، علت اساسی نابهنجاری‌های فراگیری که ایران را در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هر روز با بحران تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد، استیلای قدرت فردی و پافشاری بر کاربرد شیوه‌هایی است که دیگر در کمتر کشوری از جهان کنونی مردم حاضر به تحمل آن می‌باشند.

گرچه پیگیری در ارائه‌ی به‌ظاهر کارشناسانه و برخوردار از ترفندهای روان‌شناختی تعبیر و تفسیرهایی که بر ضرورت نهاد خبرگان رهبری می‌شود به امید جلب نظر مردم می‌باشد؛ ولی در آنان جز بی‌اعتنایی نتیجه‌ای به بار نیاورده است.

در این میان، به‌رغم فشار سرسام‌آور گرانی روزافزون و پیامدهای شوم آن، آشفتگی زندگی خانوادگی، گسترش تباهی و فروریزی ارزش‌های اخلاقی و ناامیدی نسبت به آینده‌ی جگرگوشگان، بخشی از مردم هنوز می‌کوشند کورسوی نویدهایی را که در راستای احترام به حقوق انسان و نهادینه کردن آزادی در هر فرصتی داده شده است روشن نگاه دارند و، در پرتو کم‌رنگ آن، فرجامی بهتر را انتظار می‌شکند؛ ولی حاضر به شرکت در چنین نمایش خلاف حیثیت ذاتی خویش نیستند و با هیچ دستاویزی توجیه وجودی چنین نهادی را نمی‌پذیرند.

گرچه بالا گرفتن دامنه‌ی زدوبندهای پشت‌پرده به تغییر جهت در طیف‌هایی از دست‌اندرکاران انجامیده است؛ ولی برکنار ماندن آن انگشت‌شمار کسانی که هنوز دم از آرمان‌های انسانی و ملّی می‌زنند، به‌ویژه ایرادهای اساسی و تند جوانان نسبت به انتخابات خبرگان رهبری، خبر از سردی تنور این نمایش تکراری می‌دهد.

اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران، همان گونه که در اعلامیه‌ی قبلی خود اظهار داشته، بار دیگر، بر خودداری از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری پای می‌فشارد و این نهاد را با ساختار و دامنه‌ی اقتداری که دارد خلاف روح عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی می‌شناسد و هر نوع سهم‌گیری در آن را آشکارا تأیید و تبعیت نظری و عملی از سلطه تلقی می‌کند.

از این رو، اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران یک بار دیگر از همه‌ی گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه جوانان، که اصلی‌ترین نقش را به لحاظ آماری و آرمانی در رقم زدن سرنوشت ملّی دارند، می‌خواهد تا، با نشان دادن هشیاری و رشد سیاسی و اراده‌ی استوار خود و برای فراهم داشتن زمینه‌ی رسیدن به یک زندگی انسانی به دور از سایه‌ی شوم استبداد و در فضائی آزاد و ایمن، از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری خودداری نمایند و راه را برای هر گونه سوءاستفاده از حضور خویش در چنین صحنه‌آرایی‌هایی ببندند.

اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران (جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)، حزب مردم ایران، حزب ملت ایرا)