۱۳۶۰-۶۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۳۰ اسفند ۱۳۶۲

درون‌سازمانی

پیش‌رانده‌شدگان دوران‌پس‌ازپیروزی‌انقلاب، که در میان نابسامانی‌های فزاینده‌ی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جز تنگ کردن دایره‌ی انحصارگری و در اختیار داشتن اهرم‌های قدرت هدفی ندارند، بی‌کوچک‌ترین دغدغه از ناخشنودی آشکار مردم، تصمیم به برگزاری انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورا گرفته‌اند.

در هنگامه‌ای که از یک سو بر«حقوق ملت» در قانون اساسی خط بطلان کشیده شده و همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی پای‌مال گردیده و، از سوی دیگر، جنگ با دشمن بیگانه زندگی ملّی را دچار دشواری‌های بسیار کرده است، برگزاری انتخابات به هیچ وجه نمی‌تواند تجلی‌بخش اراده‌ی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد.

از این رو، حزب ملت ایران، که در پی‌ آغاز و گسترش روند یکه‌تازی کاربه‌دستان حاکم با توقیف روزنامه‌ی ارگان و اشغال قرارگاه و از دست دادن دیگر حقوق قانونی خویش روبه‌رو شده است، برگزاری هر گونه انتخابات را در وضع استثنائی کنونی کشور ناروا و ضربه‌ی تازه‌ای بر باور انقلابی مردم می‌داند و، همچون موردهای دیگر، از شرکت در آن خودداری می‌ورزد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران