۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۶ شهریور ۱۳۷۷

یادواره‌ی پنجاه‌و‌یکمین سالگرد خجسته‌ی روز بنیاد

در برخورد هنگامی با پنجاه‌و‌یکمین سالگرد خجسته‌ی «روز بنیاد»، پانزدهم شهریورماه، یادواره‌ای در خانه‌ی داریوش فروهر از ساعت نوزده برپاگردید که تا ساعت بیست‌‌ودو و‌ سی دقیقه دنباله یافت.

در این گردهمایی پرشکوه، که افزون بر پاره‌ای از گردانندگان و هموندان حزب ملت ایران نمایندگان دیگر سازمان‌های سیاسی دگراندیش و شماری از دانشجویان رزمنده و چهره‌های ناسازوار با روند یکه‌تازی فراگیر شرکت داشتند، گردانندگی و گویندگی برنامه با همرزم مهندس بهرام نمازی بود.

در این یادواره، نخست سرآغاز، نیایش یکتا کردگار توانا، به‌وسیله‌ی همرزم فرهمند خوانده شد؛ و سپس پیام دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران، که در آن با نگاهی کوتاه به روند تلاش‌های بی‌وقفه‌ی این نهاد پیشینه‌دار ملّی با بررسی وضع کنونی کشور «از همه‌ی ایرانیان بیداردل، همه‌ی سازمان‌های سیاسی دگراندیش، و همه‌ی گروه‌های اجتماعی سازنده» خواسته شده بود «دست‌کم با وحدت عمل برای درهم‌پیچیدن تومار قلدری و استیفای حقوق ملت و برپایی مردم‌سالاری به‌پاخیزند»، را همرزم فرزین مخبر خواند.

پس از آن، پیام شورانگیز محمد مهرداد، از نخستین پرچم‌داران جنبش پا‌ن‌ایرانیسم، که از چهل‌وهفت سال پیش به علت قطع نخاع در پی یک تیراندازی توطئه‌آمیز بستری است، با صدای خود این قهرمان پخش گردید؛ و بعد هم، پیرامون «زمینه‌های پیدایش اندیشه‌های ملّی در ایران عصر کنونی»، همرزم استاد دکتر تکمیل همایون گفتاری پژوهشگرانه ایراد نمود.

در این هنگام، بعد از پذیرایی کوتاهی، بخش‌هایی از «آخر شاهنامه»، سروده‌ی زنده‌یاد مهدی اخوان‌ثالث را همرزم دریا صفایی با صدای شیوایی برخواند؛ و سپس همرزم دکتر سعید بشیرتاش «تاریخچه‌ی گردهمایی‌ها در سالگردهای خجسته‌ی روز بنیاد و جهت‌گیری‌های حزب» را با ارائه‌ی سندهایی بیان داشت؛ و آن گاه همرزم عباس سروعلیشاهی اعلامیه‌ی حزب ملت ایران را زیر عنوان «کناره‌جویی از گزینش خبرگان رهبری» خواند؛ و سرانجام همرزم خسرو سیف از سوی شورای ‌رهبری و دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران از همه‌ی حاضران، به‌ویژه همراهان افغان، تاجیک، و کرد، سپاس‌گزاری نمود و بار دیگر بر وحدت ‌عمل نیروهای ملّی و مصدقی تأکید ورزید.

برنامه‌ی این گردهمایی پرشور با خواندن هم‌گروه سرود «ای ایران» پایان گرفت؛ و سپس از همه‌ی مهمانان پذیرایی شد و کیکی که به خجستگی پنجاه‌و‌یکمین سالگرد روز بنیاد با سه رنگ درفش ملّی ایران آراسته شده بود بریده و پخش گردید.

در این گردهمایی، نامه‌های شادباش رسیده‌ازگوشه‌وکنارایران و نیز پیام‌های شورمندانه‌ی دفتر اروپایی و دفتر آمریکایی سازمان‌های برون‌مرزی حزب ملت ایران برای دبیرخانه‌ نیز خوانده شد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران