۱۳۶۰-۶۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۸ آبان ۱۳۶۱

هم‌میهنان

در هنگامه‌ی فضیلت‌سوزی که «حقوق ملت» یکسره پای‌مال انحصارگری شده و حیثیت ذاتی ایرانیان به‌سختی آسیب دیده و خود‌کامگی و یکه‌تازی را دیگر مرزی نمانده است، سپاه پاسداران یکی از سرداران راستین انقلاب را با کوله‌بار سی‌وشش سال پیکار بی‌امان علیه استبداد و استعمار، به بند و زندان کشید.

داریوش فروهر، که بلندگوهای فراریان از کشور چندی پیش او را در شمار پناهندگان نام برده و بدین وسیله نامش را یادآور گردیده بودند، روز چهارشنبه، نوزدهم آبان‌ماه، ساعت نه‌ونیم بامداد، در خانه‌ی مادرش، واقع در تهران‌پارس، توسط سپاه پاسداران بازداشت و به کمیته‌ی «زندان موقت نظام واژگون‌شده‌ی پهلوی» برده شد. نیمه‌شب همان روز، فروهر به همراه چند پاسدار به خانه بازگردانده و تا روز پنجشنبه، بیست‌وهفتم آبان‌ماه، در همان جا نگه داشته شد.

روز پنجشنبه، بیست‌وهفتم آبان‌ماه، بار دیگر، به زندان برده شد. بی‌شک، داریوش فروهر، که زندگی پرفرازونشیب مبارزاتی را در سخت‌ترین هنگام پشت سر گذارده و در نظام پهلوی بیش از چهارده سال در زندان به‌سر‌برده و لحظه‌ای از پیکار در راه آزادی و استقلال ایران و استقرار عدالت اجتماعی فرونگذاشته، این بار نیز بی‌هراس از دسیسه‌های گوناگون بر سر پیمان خود خواهد ایستاد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران