۱۳۷۳

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳

بازداشت محمدحسین ختنی 

از چندی پیش، گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی بی‌هیچ دستاویز قانونی شماری از دگراندیشان پیکارگر را هر از چند گاه در شهرهای بزرگ به دادستانی انقلاب فرامی‌خوانند و به کسب اطلاع و تفتیش عقاید می‌پردازند و، بدون اتهام روشنی، آن‌ها را تهدید و در موردهایی تطمیع می‌نمایند که از کارآوری سیاسی کناره‌جویی کنند؛ از جمله محمدحسین ختنی، بازرگان سرشناس، رزمنده‌ی دیرپا، که سراسر زندگی را در ستیز با نیروهای استبدادی گذرانده، در مدت دو ماه گذشته، سه بار از سوی جانشین دادستان انقلاب اسلامی تهران احضار گردید و، بر خلاف نص صریح قانون، با کندوکاو پیرامون باورهای خود و شکل رابطه‌اش با حزب ملت ایران و رهبری آن روبه‌رو شد.

محمدحسین ختنی، یک ایرانی اسلام‌باور، که سره را از ناسره بازمی‌شناسد، هر بار سرسختانه از آرمان‌های ملّی خود دفاع و به این وقت تلف کردن‌های زشت پرخاش و هر بار آتش خشم پاسداران جو وحشت را تیره‌تر نمود. سرانجام، در ساعت یازده بامداد روز شنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، محمدحسین ختنی در حجره‌ی خود در بازار تهران از سوی گماشتگان امنیتی دستگیر گردید و هنوز روشن نمی‌باشد که به کجا برده شده است.

چون به محمدحسین ختنی در چند بار بازجویی هیچ اتهامی زده نشده، به‌خوبی پیداست که تنها انگیزه‌ی این بازداشت خلاف قانون قدرت‌نمایی و زهرچشم گرفتن از دیگران می‌باشد.

اکنون، حزب ملت ایران از شما، همه‌ی زنان و مردان بیداردل، می‌خواهد به بازداشت خلاف قانون انسان آزاده‌ای که همواره بر سر آرمان‌های خود استوار ایستاده اعتراض کنید. ایرانیان آرمان‌خواه بیایید همه با هم، در درون و بیرون کشور، از میان برداشتن بساط این نهادهای سرکوبگر را، که نام «دادگاه‌های انقلاب» بدان‌ها داده شده، و نیز آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی را طلب کنیم.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران