۱۳۷۳

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۰ آبان ۱۳۷۳

 آزادی سرتیپ عزیزالله امیررحیمی

سرتیپ عزیزالله امیررحیمی، که ساعت سیزده‌ونیم روز دوشنبه، نهم آبان‌ماه، بازداشت گردیده بود، با عقب‌نشینی آشکار سردمداران جمهوری اسلامی، در ساعت نوزده‌ونیم روز سه‌شنبه، دهم آبان، به خانه بازگشت.

شنیده می‌شود که رفتار زندانبانان در طول سی ساعت بازداشت با این افسر عالی‌رتبه، که در انقلاب بیست‌ودوم بهمن پنجاه‌وهفت نقش برجسته‌ای داشت و همچنان به جدول ارزش‌های آن وفادار می‌باشد، بسیار تند بوده است.