۱۳۷۳

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۸ آذر ۱۳۷۳

خاک‌سپاری استاد سعیدی سیرجانی

سرانجام، پیکر بی‌جان علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده‌ی چیره‌دست، که پس از تحمل ده ماه زندان جمهوری اسلامی زیر فشارهای روانی و جسمی جان سپرد، بامداد سه‌شنبه، هشتم آذرماه، از پزشک قانونی روانه‌ی بهشت زهرا گردید و، در قطعه‌ی هفتادویک، ردیف یکصدوسی‌وسه، شماره‌ی هشتادوشش، به خاک سپرده شد. این در حالی است که، پس از نشر خبر مرگ شک‌برانگیز علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، بی‌درنگ، سازمان برون‌مرزی حزب ملت ایران خواستار تحت آزمایش قرار گرفتن «کالبد بی‌جان استاد» از سوی یک هیئت پزشکی گردید و سپس دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایرانی و نهادهای فراملّی انجام آن را ضروری دانستند؛ از جمله، همین دیروز، رونالد هاروود، رئیس انجمن بین‌المللی قلم، با فرستادن تلگرافی از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسلامی، خواست تا «اعزام یک هیئت پزشکی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تهران برای کالبدشکافی استاد سعیدی سیرجانی» را بپذیرد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران