۱۳۷۴

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۸ مرداد ۱۳۷۴

بازداشت سیاوش مقدم

از ساعت ده بامداد دیروز، سیاوش مقدم، بازرگان فرهیخته، از جای کار خود در خیابان بوذرجمهری غربی بیرون رفته و دیگر دیده نشده و تنها ساعت هفده به همسایه‌ی فروشگاهش تلفن نموده و خواستار بستن آن گردیده و تا کنون به خانه هم بازنگشته است.

سیاوش حنیفه‌وند مقدم از کوشندگان حزب ملت ایران می‌باشد که از نوجوانی زندگی آرمان‌خواهانه‌ای داشته و، به هنگام گذراندن دوران سربازی، در نبرد میهنی زخم خورده و هنوز از پیامدهای آن در رنج است.

اکنون، پس از بیست‌وچهار ساعت از ناپدید گردیدن سیاوش مقدم، با کارآوری‌های سیاسی که داشته است، احتمال می‌رود از سوی گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده باشد.

از آنجا که ایمنی قضائی از این سرزمین بلازده رخت بر بسته و هستی و حیثیت شهروندان پیوسته در خطر می‌باشد، حزب ملت ایران نسبت به سرنوشت سیاوش مقدم سخت نگران است و هر گونه بازداشت خلاف قانون را به‌شدت نکوهش می‌نماید و خواستار روشن شدن وضع این بازرگان آزاده است.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران