۱۳۴۴-۵۵

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۳۴۹

چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۹

هم‌میهنان،
در پی اعلامیه‌ی ۱۳۴۹/۱/۱۲ کمیته‌ی مرکزی حزب ملت ایران، که روشنگر حقایقی درباره‌ی دسیسه‌ی شوم تجزیه‌ی بحرین از ایران بود، دبیر شجاع و ارزنده‌ی حزب ما، داریوش فروهر، بر خلاف تمام موازین حقوقی و بشری دستگیر گردید.
فروهر بی‌درنگ به هنگام بازداشت به عنوان اعتراض به اینکه در این لحظه‌ی تاریخی امکان دفاع از پیوند جاودانه‌ی ایران و بحرین را از او سلب کرده‌اند اعتصاب غذا می‌کند و تا کنون از بازداشتگاه و سرنوشت وی اطلاعی دردست نیست.
دستگاه حاکمه‌ی خودفروخته‌ی ایران، که تن به ننگین‌ترین سوداگری‌های سیاسی داده است و با تبانی قبلی با استعمار کهنه‌کار و نیرنگ‌باز انگلستان به گمان خود مقدمات جدایی همیشگی گوشه‌ای از میهن عزیز ما را فراهم ساخته‌ است، اینک با دستگیری فروهر و گروهی دیگر از آزادگان بر آن است از رسیدن فریادهای حق‌طلبی و میهن‌پرستی ایرانیان به‌گوش مردم جهان مانع شود تا، در میان هاله‌ای از ترس و سکوت، نقشه‌های ضدملّی خود را به انجام رساند و چند صباحی بیشتر به زمامداری متزلزل خود ادامه دهد.

هم‌میهنان، بحرین را در شرایطی از ایران جدا می‌سازند که زنجیرهای گران استعمار و استبداد بر دست‌وپای ملت ایران سنگینی می‌کند و دروغ‌پردازی‌های هیئت حاکمه‌ی فریب‌کار مانع از آن است که ایرانیان به‌درستی از آنچه بر آنان می‌گذرد آگاه گردند.
حزب ملت ایران اعلام می‌کند بحرین جزء جدانشدنی ایران است و نیرنگ هیئت حاکمه برای رسمیت دادن و قانونی جلوه‌گر ساختن این تجزیه، حتی اگر در مجامع بین‌المللی هم صورت پذیرد، از نظر ملت ایران بی‌ارزش است. بازداشت داریوش فروهر و آزار سایر وابستگان حزبی تردیدی در اراده‌ی راسخ ما برای رسوا نمودن هیئت حاکمه و دفاع از پیوستگی جاودانه‌ی ایران و بحرین به وجود نخواهد آورد؛ و یک بار دیگر از همه‌ی مردم، همه‌ی مبارزان ضداستعمار، همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های ملّی می‌خواهد علیه این توطئه‌ی شوم بانگ اعتراض بردارند. باشد که درهم‌شکستن آن خود سرفصل پیکاری گسترده‌تر برای رهایی همه‌ی ایرانیان از بندهای گران استبداد و استعمار گردد.

حزب ملت ایران