۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۵ مرداد ۱۳۷۵

اعتراض به شهریه‌های گزاف

بامداد امروز، صدها تن از پدران و مادران دانش‌آموزان آموزشگاه‌های ناحیه‌ی یازده تهران بزرگ، واقع در گرداگرد میدان منیریه، در اعتراض به شهریه‌های گزافی که نهادهای آموزشی برای نام‌نویسی در نظر گرفته‌اند و حتی حاضر به قسط‌بندی هم نمی‌باشند در برابر این نهاد اجتماع کردند.

یکی از آنان، که از تن‌آسیب‌دیدگان نبرد میهنی است، تهدید کرد، اگر نام فرزندش را که از جمله برجسته‌ترین دانش‌آموزان می‌باشد، ثبت نکنند، در جلوی اداره‌ی آموزش و پرورش او و خودش را به آتش خواهد کشید.

واپسین خبرها نشان می‌دهد، برای پراکنده ساختن این گردهمایی، نیروهای سرکوبگر به میدان فراخوانده شدند تا با ضرب و شتم، به خواست برحق مردمی که از انقلاب توقع آزادی و عدالت همگانی داشتند پاسخ دهند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران