۱۳۶۰-۶۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

هم‌میهنان

سالی که امید داده شده بود «سال حکومت قانون باشد» با افزایش فشار به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی و تعطیل مطبوعات و تهاجم به گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها طلیعه‌دار گستردگی خودکامگی در سراسر کشور گردیده است.

به دنبال اطلاعیه‌ی خلاف قانون وزارت ارشاد در ۱۳۶۰/۱/۲۰ و پس از اداره‌بازی‌های گوناگون، اکنون، از انتشار نامه‌ی آرمان ملت، ارگان حزب ملت ایران، جلوگیری به عمل آمده است.

نامه‌یآرمان ملتهمواره کوشیده است تا تمام میزان‌های اخلاقی و قانونی را در همه‌ی نوشتارهای خود رعایت کند و هرگز به جنجال‌آفرینی توسل نجوید و تنها به وارسی رویدادهای ناگوار کشور با دیدگاه‌های ملت‌گرایانه پرداخته؛ ولی «وزارت ارشاد» بارها در برابر این شیوه‌ی درست واکنش‌های نابهنجار از خود نشان داده است.

به‌خوبی روشن می‌باشد که گروه انحصارگر برای استوار داشتن قدرت خود می‌کوشد تا نظام حاکم را هر چه بیشتر در راستای به اختناق کشاندن فضای سیاسی کشور بیندازد و حقوق ملت را در قانون اساسی جمهوری اسلامی نادیده انگارد و هر روز حصر تازه‌ای بر آزادی‌های فردی و اجتماعی بار کند.

نظام حاکم، اگر بیش از این در راه خودکامگی پیش رود، به حکم آزمون‌های تاریخی، ناگزیر به وابستگی خفت‌باری کشانده خواهد شد و همه‌ی دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران از میان خواهد رفت.

بی‌شک مردم ایران، که برای رهایی از قید سلطه با انقلابی خونین فصلی تازه در کتاب زندگی ملّی گشودند، هرگز این زشت‌کاری‌ها را تحمل نخواهند کرد و، اگر امروز خویشتن‌داری می‌کنند، از آن روست که نمی‌خواهند کشور در گیرودار «نبرد میهنی» با تشنج بیشتر روبه‌رو شود و زمینه‌ی بهره‌برداری بیگانگان فراهم گردد.

حزب ملت ایران، که پس از کودتای شوم بیست‌وهشتم مرداد ۱۳۳۲ در برابر دوران بیست‌وپنج‌ساله‌ی سلطنت استبدادی زیرسلطه از پیکار با دشمنان ددمنش بازنایستاد و سرانجام دوشادوش دیگر نیروهای مردمی آن نظام جهنمی را واژگون کرد، اکنون هم زیر بار هیچ گونه تجاوز نخواهد رفت.

حزب ملت ایران از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، که روند انحصارگری تازه آغاز شده بود، آشکارا اعلام داشت «آزادی اندیشه، آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آزادی تشکیل اجتماع‌های فرهنگی و سیاسی از جمله آزادی‌های اساسی به شمار می‌آیند که، برای حفظ حیثیت‌ذاتی بشر، ضرورت انکار‌پذیر دارند و هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید به خود حق پای‌مال کردن آن‌ها را بدهد؛» و از آن‌پس نیز، به هر گونه تهاجم به هر گروه سیاسی و هر نشریه با هر طرز فکری که داشتند پافشارانه اعتراض کرد.

حزب ملت ایران در برابر تجاوز دست‌اندرکاران حکومت، که به جلوگیری از انتشار آرمان ملتانجامیده است، خاموش نمی‌ماند و با همه‌ی نیرو به دفاع از حق قانونی خود می‌پردازد و از همه‌ی شخصیت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب و همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی وفادار به جدول ارزش‌های انقلاب یاری می‌جوید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران