۱۳۶۰-۶۷

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۹ خرداد ۱۳۶۰

هم‌میهنان

به دنبال برخورد نسنجیده‌ی هیئت سه‌نفری با وضع سیاسی کشور، که هر اندازه در انجام وظیفه‌ی اصلی خود در رسیدگی تخلف‌های کاربه‌دستان برجسته و پایان دادن کشمکش‌های جناح‌های نظام حاکم بر سر انحصار قدرت ناتوان ماند، به جوسازی علیه نشریه‌های انتقادکننده پرداخت، و پس از تصمیم شتابزده‌ی دادستانی انقلاب اسلامی دایر بر توقیف روزنامه‌های آرمان ملت، انقلاب اسلامی، جبهه‌ی ملّی، میزان، عدالت و نامه‌ی مردم، اکنون چهل‌وهشت ساعت است که تشنج دامنه‌داری سراسر ایران را در خود فروبرده.

در برابر مردمی که در اعتراض به تجاوز به آزادی‌های فردی و اجتماعی و گسترش حرکت‌های خفقان‌آور به تظاهر دست زدند، بار دیگر، نیروهای فشار با پشتیبانی پاره‌ای نهادهای انقلابی‌نما به شیوه‌های سرکوبگرانه، همچون زدن زنان و مردان بی‌دفاع و اشغال و ویران کردن دفتر پاره‌ای سازمان‌های سیاسی، پرداختند؛ و این در حالی است که جنگ با تجاوزگران بیگانه به حساس‌ترین زمان رسیده و رزمندگان ایرانی با نثار خون خود مرزهای میهن را پاس می‌دارند و می‌رود تا بر دشمن بدسگال چیرگی قطعی یابند. بی‌گمان، با گسترش این روند تشنج‌آفرین، که از مدت‌ها پیش انحصارگران زمینه‌ساز آن بودند، آینده‌ی ایران و انقلاب به‌سختی تهدید می‌شود.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد همه‌ی نابسامانی‌هایی که کشور را دچار بحران نموده برخاسته از انحصارگری پیش‌رانده‌شدگان پس‌ازانقلاب است و مردم باید با تمامی نیرو در برابر آن‌ها ایستادگی کنند؛ ولی این هوشیاری ضرورت دارد تا دچار چنان چرخشی نگردند که فروغلطیدن در اردوی ضدانقلاب فرجام ناگزیر آن باشد.

حزب ملت ایران هرگز نمی‌تواند بپذیرد که ایستادگی برای پایان دادن خودکامگی فردی و گروهی به یک رشته آشوب‌های کور و برهم‌زدن وضع «به هر قیمت و به هر ترتیب» بینجامد.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد، همان گونه که نمی‌توان از راه افزودن تشنج بحران را پایان بخشید، گفتارها و کردارهای تهدیدآمیز و شیوه‌های یکه‌تازانه نیز خلاف روح انقلاب اسلامی ملت ایران می‌باشد و در بهبود وضع هیچ گونه اثر نمی‌گذارد.

حزب ملت ایران اتحاد همه‌ی نیروهای مردمی را، که پاسداری از دستاوردهای انقلاب را با ایرانیگری و اسلام‌باوری دنبال می‌کنند، نیاز تاریخی می‌شناسد و همگان را به یک مبارزه‌ی بنیادی همراه‌با‌سازمان‌دهی درخور فرامی‌خواند.

حزب ملت ایران، که همواره برای استقرار حاکمیت ملّی از راه نظم قانونی کوشیده است، خواهان رفع توقیف از همه‌ی روزنامه‌ها و پایان دادن به اشغال مرکزهای همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی است و هر گونه حصری را بر آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار و آزادی گردهمایی‌ها زیان‌بار می‌داند.

حزب ملت ایران اعلام می‌دارد که، به هیچ وجه، تن به پای‌مال شدن حقوق قانونی خود و قطع رابطه با مردم نخواهد داد و، با بهره‌گیری از هر وسیله‌ی ممکن، انتقادها، پیشنهادها و برداشت‌های آرمانی و سیاسی خویش را به آگاهی همگان خواهد رساند و در این راه از همه‌ی ایرانیان یاری می‌جوید.

همه با هم، برای حفظ استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی، سه دستاورد به‌هم‌آمیخته‌ی انقلاب، به پیش.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران