۱۳۶۰-۶۷

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۲۶ خرداد ۱۳۶۰

هم‌میهنان

انحصارگران با عملکردهای ناشایست خود چنان جو اختناقی در کشور پدید آورده‌اند که همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی به گونه‌ی یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای انقلاب به‌کلی از میان رفته است.

در چنین وضعی، که بیشتر حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی با اشغال مرکزهای کار و توقیف نشریه‌های خود از حقوق قانونی بی‌بهره مانده‌اند و همه‌ی وسیله‌های اظهار نظر آزاد از مردم گرفته شده است و هر گونه نمایش اعتراض‌آمیز با شیوه‌های سرکوبگر نیروهای فشار روبه‌رو می‌باشد، پیش‌رانده‌شدگان پس‌ازانقلاب، که یکسره در کار اداره‌ی کشور فرومانده‌اند، برای سرپوش نهادن بر ناآگاهی‌ها و ناتوانی‌های خویش، درصدد بی‌کفایت جلوه دادن و برکنار کردن ابوالحسن بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری برآمده‌اند.

اکنون، کسانی که بر کرسی‌های نمایندگی ملت تکیه زده‌اند، به جای تلاش برای یافتن راه‌حل‌های سنجیده برای جلوگیری از فروپاشیدن نظام اداری و فلج اقتصادی و سوق دادن کشور به سوی سازندگی، با همه‌ی نیرو به افزایش شتاب روند انحصارگری پرداخته‌اند.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد برکناری نخستین رئیس‌جمهور برگزیده‌ی مردم بی‌هیچ‌تردید شکست آشکاری برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌گردد و نشانگر نارسایی‌هایی است که در قانون اساسی نهفته می‌باشد و ناگزیر بحران تازه‌ای در کشور پدید می‌آورد.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد پافشاری برای کنار گذاردن رئیس‌جمهور در گیرودار نبرد میهنی و به هنگامی که خبرهای ناگوار از توطئه‌های جدید امپریالیست‌ها و دست‌نشاندگان آن‌ها برای واژگون ساختن این جمهوری نوپا و حتی درهم‌شکستن یگانگی ملّی و جداسازی بخش‌هایی از ایران به گوش می‌رسد جز آب به آسیاب دشمن ریختن نمی‌تواند باشد.

حزب ملت ایران همه‌ی وفاداران‌ به‌ جدول‌ ارزش‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ملت‌ ایران را، که همواره برای نگه‌داشت استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی کوشیده‌اند، فرامی‌خواند تا، بی‌تشنج‌آفرینی‌های بهانه‌دهنده ‌به‌ انحصارگران‌ خودکامه، برای خنثی کردن این دسیسه‌ی خطرناک برخیزند و ماندن ابوالحسن بنی‌صدر در کار رئیس‌جمهوری را خواستار شوند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران