۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۵ تیر ۱۳۷۴

بار دیگر از بزرگ‌داشت دکتر کریم سنجابی جلوگیری گردید

برابر واپسین خبر، از برگزاری آیین آمرزش‌خواهی دکتر کریم سنجابی، دبیرکل جبهه‌ی ملّی ایران، در کرمانشاه نیز جلوگیری به عمل آمد.

با فراخوان هشت تن از ملت‌گرایان سرشناس کرمانشاه، که زادگاه این فرزند شایسته‌ی ایران‌زمین است، قرار بود مجلس ترحیم مردانه از ساعت پنج تا هفت بعدازظهر در مسجد آشیخ محمدهادی جلیلی بر پا گردد؛ ولی گماشتگان امنیتی و نیروهای انتظامی آنجا را اشغال کردند و مردم‌ گرو‌هاگروه به سوی خانه‌ی ایرج سنجابی، که در خیابان خیام می‌باشد، به راه افتادند تا با خانواده‌ی آن روان‌شاد به سوگواری بنشینند.

پیش از ظهر نیز، از گرد آمدن زنان عزادار در تالار امام رضا (ع) پیشگیری شده بود.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران