۱۳۷۵

بیانیه اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران ـ ۱۴ تیر ۱۳۷۵

گرامی باد خاطره‌ی دکتر کریم سنجابی

چهاردهم تیرماه سالروز درگذشت بزرگ‌مردی میهن‌دوست و آزادی‌خواهی دانشمند و دین‌ستا، دکتر کریم سنجابی، می‌باشد ــ انسان آرمان‌خواهی از تبار ایرانیان سلحشور، که یادمان مبارزه‌ی بی‌امانش با استعمار و استبداد و استثمار و دست‌نشاندگان آن‌ها هرگز از خاطره‌ها نخواهد رفت؛ قهرمان روزهای درخشان پیکار برای رهایی از چنگال امپریالیسم انگلیس، به‌ویژه در دیوان داوری لاهه با عنوان «قاضی اختصاصی ایران»، در راستای تحقق خواست بزرگ «ملّی کردن صنعت نفت در سراسر کشور»، به رهبری داهیانه‌ی دکتر محمد مصدق، پیشوای ملت.

تاریخ پیکارهای سیاسی مردم ایران را ورق می‌زنیم: کمی دورتر، در جنگ جهانگیر دوم، پرچم مبارزه با لشکریان اشغالگر انگلیس را بر شانه‌های شکیبا و پرتوان او در پیشاپیش ایل دلیر سنجابی و مردم کرمانشاه می‌بینیم. در همان روزهای سخت زندگی ملّی، پایداری و استواری او در ادامه‌ی نبرد نشان می‌داد یکی از سرمایه‌های ایران برای گذرگاه‌های سهمگین تاریخی است.

تلاش دکتر سنجابی در تشکل آرمان‌خواهان در حزب میهن و سپس در راستای همبستگی نیروهای ملّی در حزب ایران و بعد در بنیادگذاری جبهه‌ی ملّی، به هنگام زمامداری مصدق بزرگ، و رودررویی با کودتاگران و کوشش در بازسازی جبهه‌ی ملّی دوم برگ‌های افتخارآمیزی از زندگی این حقوقدان فرهیخته است. این شخصیت صمیمی و آگاه بارها و بارها طعم تلخ زندان را چشید، ولی هرگز از پیگیری مبارزه برای دست‌یابی به آماج‌های ملّی ناامید نگردید.

دکتر کریم سنجابی یکی از سه تن امضاء‌کنندگان نامه‌ی سرگشاده‌ای است که به گونه‌ی نخستین ضرباهنگ در فضای میهن پیچید و همگان را به نابسامانی‌ها و کاستی‌های نظام حاکم کشور توجه داد. در پیکارهای به‌انقلاب‌انجامیده، دکتر سنجابی در جایگاه دبیرکلی جبهه‌ی ملّی ایران نقشی چشمگیر داشت؛ و پس از پیروزی نیز، برای حفظ آرمان‌های آن حرکت سرنوشت‌ساز تاریخی، دمی از تلاش بازنایستاد.

دکتر سنجابی، به‌رغم ناخشنودی از کردارهای انحصارگران، در نبرد میهنی، با بسیج ایل سنجابی و دیگر ایل‌های کرمانشاهان و گسیل پیر و جوان به صحنه‌ی جنگ با بعثی‌های تجاوزگر ژرفای باور خود را به استقلال ملّی آشکار کرد.

با دریغ، برخورد تنگ‌نظرانه‌ی برکرسی‌قدرت‌نشستگان با این شخصیت میهن‌دوست و باایمان بغرنج‌هایی در زندگی او پدید آورد که به‌رغم میل باطنی ناگزیر از هجرت گردید و سال‌های پیری و ناتوانی جسمی را دور از دیار و یار گذرانید و سرانجام، در حالی که در سراپای وجودش شوق دیدار ایران زبانه می‌کشید، چشم از جهان فروبست.

اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران همگام با مردم آگاه و آزاد از این پس چهاردهم تیرماه را با خاطره‌ی دکتر کریم سنجابی می‌آمیزد و یاد و نام این رهرو مصدق بزرگ را گرامی می‌دارد و از همه‌ی ایرانیان دعوت می‌نماید، با تشکل در صفوف مبارزان، در راستای استقرار حاکمیت ملّی، برقراری مردم‌سالاری، و تأمین عدالت همگانی گام نهند. روانش شاد، یادش گرامی، و راهش پررهرو باد.

اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران (جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران)