۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳۱ تیر ۱۳۷۵

ناآگاهی از وضع حجت‌الاسلام مهدی شیرازی

پس از گذشت یک ماه از ربوده شدن حجت‌الاسلام سیدمهدی شیرازی، یکی دیگر از فرزندان حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدمحمد شیرازی، که در راه قم به تهران به‌وسیله‌ی گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی انجام گرفت، تا کنون هیچ آگاهی نسبت به وضع نام‌برده به دست نیامده است. گفتنی است حجت‌الاسلام سیدمحمد شیرازی به قصد دیدار مادر خود، که در تهران بستری می‌باشد، از قم خارج گردید و روشن نیست چشم‌به‌راهی این بانوی بیمار تا چه هنگام دنباله خواهد یافت.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران