۱۳۷۶

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۸ تیر ۱۳۷۶

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید

پنج ماه پس از بازداشت دوباره‌ی فرج سرکوهی، سردبیر ماه‌نامه‌ی آدینه، که قربانی توطئه‌ی شرم‌آوری گردیده است، به دنبال اعتراض گسترده‌ی ایرانیان، به‌ویژه در بیرون کشور، و هم‌نوایی نویسندگان در گوشه‌وکنار جهان ملت‌ها، سرانجام، چند روز پیش، از دادرسی نام‌برده آن هم به اتهام جاسوسی خبر داده شد.

گماشتگان امنیتی، که در پی ربودن فرج سرکوهی در سیزدهم آبان‌ماه، در آستانه‌ی سفر به کشور آلمان برای دیدار خانوادگی، با موجی از خشم و نگرانی مردم روبه‌رو شده بودند، به‌ناچار، دنبال کردن نقشه‌ی شیطانی خود را به عقب انداختند و نمایش «مصاحبه‌ی مطبوعاتی» نام‌برده را در فرودگاه مهرآباد روی صحنه آوردند؛ ولی نشر رنج‌نامه‌ای که فرج سرکوهی در آن با سادگی و گیرایی حقیقت تلخ دوران زندان خود را شرح داده و زنگ‌های خطر را برای وجدان‌های بیدار به صدا درآورده بود سبب شد بار دیگر روز دوشنبه، هشتم بهمن‌ماه، تن شکنجه‌دیده و روان پریشیده‌ی این نویسنده‌ی سرشناس را به سیاه‌چال تازه‌ای کشیدند تا توطئه‌ای ازپیش‌پرداخته را پیگیری کنند.

فرازهایی از این نامه، که فرج سرکوهی در اندک زمان آزادی ظاهری برای روشنی ذهن همسر و فرزندان و نیز مردم میهن خود رقم زده، آزارهای توان‌فرسایی را که در درازای چهل‌وهفت روز ناگزیر از تحمل آن بوده است به‌خوبی نشان می‌دهد و حس همدردی را در هر انسان آرمان‌خواهی برمی‌انگیزد.

بی‌شک، فرج سرکوهی پس از بازداشت دوباره باز هم زیر سخت‌ترین فشارها قرار گرفته و گفته‌ها و نوشته‌های نام‌برده در زندان کوچک‌ترین اعتباری ندارد؛ زیرا اصل سی‌وهشتم همین قانون اساسی پرنقص نیز، که پایه‌ی کار سردمداران جمهوری اسلامی می‌باشد، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را منع کرده و حتی «اجبار شخص به شهادت، اقرار، و سوگند» را روا ندانسته است. وانگهی، این نویسنده‌ی آزاده، که سردبیر یک ماه‌نامه‌ی غیردولتی بوده، کدام «نقشه و سرّی» را پیرامون سیاست داخلی یا خارجی کشور در اختیار داشته است تا، به بهانه‌ی دادن آن به دیگری، با انگ زشت «جاسوسی» روبه‌رو گردد. از این‌ها گذشته، فرستادن پرونده‌ی اتهامی فرج سرکوهی به دادگاه انقلاب اسلامی، که بی‌هیچ آیین دادرسی درستی تنها برای وحشت‌آفرینی بر جای مانده، تجاوز گستاخانه‌ای به حق قانونی یک شهروند ایرانی است.

حزب ملت ایران بر این باور است که پرونده‌ی ساخته‌شده برای فرج سرکوهی به هر حال جنبه‌ی سیاسی دارد و باید در یک دادگاه عمومی دادگستری، به طور علنی و با حضور هیئت منصفه، مورد رسیدگی قرار گیرد و نام‌برده از حق برگزیدن وکیل برخوردار باشد.

حزب ملت ایران از همه‌ی ایرانیان دگراندیش در هر کجا که هستند و با هر بستگی سازمانی که دارند می‌خواهد تا، برای برچیدن بساط نهادهای سرکوبگری همچون دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و از جمله فرج سرکوهی، به تکاپو برخیزند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران