۱۳۷۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱ تیر ۱۳۷۷

درود به قهرمانان پیروزی‌آفرین

بار دیگر فرزندان برومند این سرزمین، به‌رغم کمبودهای بسیار و نارسایی‌های آشکار در کار ورزش جمهوری اسلامی، پیروزی آفریدند و هلهله‌ی شادی میلیون‌ها ایرانی درون‌ و ‌برون کشور را به آسمان رساندند.

گرچه از چند روز پیش حیله‌گرانه تلاش شد تا از هر گونه واکنش شادمانه نسبت به پیروزی احتمالی جلوگیری گردد و، در این راستا، سازمان صدا و ‌سیمای جمهوری اسلامی پخش جریان استیضاح وزیرکشور از سوی اشغال‌کنندگان کرسی‌های نمایندگی مردم را، که به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی سیاست‌های نفاق‌افکنانه‌ی انحصارگران براریکه‌ی‌قدرت‌نشسته است، در واپسین ساعت‌های برنامه‌های خود گنجاند تا صدای شوم واپس‌گرایی در گوش‌ها بماند؛ ولی به محض پایان مسابقه و نتیجه‌ی شورانگیز آن، به‌رغم گذشت پاسی از نیمه‌شب، پیر و جوان، زن و مرد و حتی کودکان در جای‌جای میهن به کوی و برزن آمدند و، با نادیده گرفتن حضور گماشتگان پنهان و آشکار امنیتی و انتظامی، با فریاد «ایران، ایران» از جان و دل قهرمانان خود را ستودند.

در نود دقیقه‌ بازی دو تیم ایران و آمریکا، هیچ گفتار یا کردار نسنجیده‌ای از هیچ یک از بازیکنان دیده نشد و این هماوردی در چارچوب شیوه‌های شایسته‌ی اخلاقی انجام گرفت؛ ولی پافشاری یکی از سران جمهوری اسلامی بر کاربرد واژگانی که یادآور دشمنی و خشم می‌باشد و سپس پخش سرودی انباشته از ناسزاگویی در میان مردم با نفرت روبه‌رو گردید و جز تنگ‌نظری تلقی دیگری پیدا نکرد.

صدای بوق و ترقه و شیپور با اهتزاز پرچم‌های کوچک و بزرگ ملّی در دست مردم به‌هم‌آمیخت و جو شبهه و تردید را شکست و با طنین دل‌نشین خود امید را رقم زد.

درود به قهرمانانی که با شکیبایی و توانایی راه سخت‌گذری را پیمودند و غرور ملّی را صیقل زدند.

بر دوام باد پیش‌روندگی در همه‌ی صحنه‌های زندگی ملّی، شیرین باد پیروزی به کام همه‌ی ایرانیان.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران