۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۱ خرداد ۱۳۷۴

تصادف رانندگی داریوش فروهر

پاسی از نیمه‌روز گذشته، در تقاطع خیابان کیهان و پارسا، خودرویی که داریوش فروهر را جابه‌جا می‌کرد با یک تصادف رانندگی سخت روبه‌رو شد.

گذرندگان داریوش فروهر را از خودروی درهم‌شکسته در حالی بیرون آوردند که تنها زخم‌های سطحی و ضرب‌دیدگی در سر، دست‌ها، و پاهای خود داشت.

داریوش فروهر با اتومبیل یکی از ساکنان خیابان پارسا به جایی که قرار گذارده بود رفت و، پس از چند دیدار سیاسی، به خانه‌ی خود بازگشت و هم‌اکنون استراحت می‌کند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران