۱۳۷۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۵ خرداد ۱۳۷۷

سرکوب تازه

هجوم دژخویانه‌ی گروهی از سرکوبگران، که آشکارا از راهنمایی و پشتیبانی گماشتگان امنیتی برخوردار بودند، به دانشجویان و دیگر زنان و مردانی که بنا به فراخوان اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویی و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در پارک لاله گرد آمدند و ضرب‌وشتم آنان با پنجه‌بوکس و زنجیر از بالا گرفتن درگیری‌های درونی سردمداران جمهوری اسلامی نشان دارد.

در این رویداد زشت، یک بار دیگر، گروه شناخته‌شده‌ای با عربده‌جویی و ناسزاگویی به گردهمایی بزرگی که برای بررسی و بیان انتقادها نسبت به «قانون خبرگان رهبری» و «نظارت استصوابی شورای نگهبان» و «تحقق قانون شوراها» با مجوز وزارت کشور در پارک لاله بر پا گردیده بود حمله بردند و بسیاری را زخمی کردند و چند تن ناگزیر در بیمارستان بستری و شماری هم ربوده شدند؛ ولی به هر ‌حال، در این اجتماع چند هزار نفری، دو تن از نمایندگان دانشجویان برابر قرار قبلی، به‌رغم تشنج‌آفرینی‌ها، سخنرانی کردند که طرح دیدگاه‌های آنان تنش بیشتری در مزدبگیران پدید آورد و به یورشی تازه و حتی کاربرد گاز اشک‌آور انجامید و برنامه قطع گردید.

لغو پیاپی قرار گردهمایی دانشجویان در روزهای سه‌شنبه، بیست‌و‌دوم اردیبهشت، و دوشنبه، بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه، با تمهیدهای گوناگون و کشانیدن آنان به خارج از صحن دانشگاه تهران شبهه‌ی طرح‌ریزی توطئه‌ای در راستای سرکوب این جوانان آزاده را پدید می‌آورد و نشان می‌دهد، در پیکار برای ایجاد فضای سیاسی باز، در وضع کنونی کشور باید از خرد و آموزه‌ی بیشتری بهره گرفت و از هر گام نسنجیده پرهیز کرد.

نباید به استبدادیان انحصارگر مهلت داد با ایجاد رعب و وحشت فضای پدیدآمده را، که پیامد ایستادگی و کوشش پیگیر برای رسیدن به آزادی می‌باشد، دگرگون کنند و به روحیه‌ی سلطه‌ستیزی همگانی آسیب رسانند. حمله به گردهمایی دانشجویان زنگ خطری است که باید جدی تلقی گردد و برای رودررویی با آن آمادگی‌های بایسته فراهم شود.

وظیفه‌ی دولت هم، که با کوله‌باری از نویدهای شیرین در راستای احترام به آزادی و قانون به میدان آمده، بی‌تردید از سخن‌پردازی بسیار فراتر است و باید با همه‌ی توان به استقرار نظم و قلع‌وقمع سرکوبگران همت کند. در این راستا، بی‌شک، آن چنان که وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز گفته است، بازنگری‌هایی در قانون‌های ضدمردمی کنونی ضروری است.

در چند گردهمایی، که به‌تازگی صورت پذیرفته، حاضران یکصدا خواستار اصلاح نیروی انتظامی شده‌اند که تنها راه‌کار آن قرار گرفتن بی‌چون‌‌وچرای این نهاد در اختیار وزارت کشور است تا دیگر نتواند به ابراز تأسف و پوزش‌خواهی اکتفا کند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران