۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳۰ خرداد ۱۳۷۷

فرار زندانیان

ساعت سه‌ونیم بامداد، یکصدوپنجاه تن از زندانیان بازداشتگاه بوشهر، که دارای بدترین وضع از جهت بهداشت و خوراک می‌باشد و، با قطع پیاپی برق، گرمای سرسام‌آور آن انسان را تا پای مرگ می‌کشاند، از بند گریختند. بی‌درنگ، گماشتگان امنیتی و نیروهای انتظامی با سلاح‌های گوناگون سراسر شهر را اشغال کردند و تمامی راه‌های آن را به بیرون بستند.

اینک بوشهر به‌گونه‌ی شهر جنگ‌زده درآمده و جای‌جای آن با گشت‌زنی‌های توهین‌آمیز زیر پوشش نیروهای سرکوبگر می‌باشد و گاه خانه‌ها و جای کار مردم نیز مورد بازرسی قرار می‌گیرد و این وضع نابهنجار خشم همگانی را برانگیخته است.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران