۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۵

دنباله یافتن سرکوبگری

شامگاه دوشنبه، دهم اردیبهشت‌ماه، شماری از نیروهای فشار به کانون کتابخانه‌ی اندیشه واقع در پارکی در خیابان رسالت، بعد از پل سیدخندان، که با دریافت سالانه سی‌هزار ریال به جوانان فرصت‌ کتاب‌خوانی و یا حتی انجام کارهای آموزشی را می‌دهد، یورش بردند و، با ضرب‌وشتم و ناسزاگویی و به هم ریختن ابزارهای کتابخانه، ایجاد رعب و وحشت کردند. سرکوبگران دانش‌آموزانی را که از سر راهشان می‌گریختند با انفجار نارنجک دستی دچار وحشت می‌ساختند.

کردارهای غیرانسانی این چماقداران موردپشتیبانی‌نیروهای‌انتظامی‌وقوه‌ی‌قضائیه تا زمانی که دیگر هیچ کس در پارک اندیشه دیده نمی‌شد دنباله یافت. بدین ترتیب دیده می‌شود، در گوشه‌وکنار ایران، حتی نهادهایی که خود دولت یا دستگاه‌های وابسته‌به‌آن پدید آورده‌اند نیز از تهاجم و ویرانگری پاسداران جو وحشت در امان نیستند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران