۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۵

یورش در پناه نیروهای انتظامی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به‌رغم یورش روز چهارشنبه، نوزدهم اردیبهشت، انصار حزب‌الله به این نهاد و اخطار به آنان در خودداری از برپایی سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش و با وجود اعلام رئیس دانشگاه یادشده مبنی بر عدم برگزاری این نشست، بر انجام برنامه پافشاری نمودند؛ اما هنوز لحظه‌هایی از اجتماع دانشجویان نگذشته بود که انصار حزب‌الله با پشتیبانی آشکار نیروهای انتظامی به آنان حمله بردند و، پس از ضرب‌وشتم و دستگیری چهار تن از دانشجویان، گردآمدگان را پراکنده کردند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران