۱۳۷۶

اطلاعیه سازمان جوانان حزب ملت ایران ـ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۶

باز هم بازداشت‌های خلاف قانون

نیروهای انتظامی و گماشتگان امنیتی، که همه جای کلان‌شهر تهران را زیر نگین دژخویانه‌ی خود دارند، از شامگاه دیروز تا بامداد امروز صدها تن از مردم را در رده‌های سنی گوناگون به بهانه‌ی تخلف در کارهای تبلیغی انتخاب رئیس‌جمهوری اسلامی به باد ناسزا و کتک گرفته و سپس بازداشت کرده‌اند.

خانواده‌های دستگیرشدگان، که نگران سرنوشت آنان می‌باشند، در برابر دادگاه‌های عمومی و زندان‌های ناحیه‌های انتظامی تهران بزرگ گرد آمده و به این کردارهای خلاف قانون اعتراض دارند.

سازمان جوانان حزب ملت ایران بار دیگر این شیوه‌های سرکوبگرانه‌ی گماشتگان جمهوری اسلامی را، که نشانه‌ی آشکار نادیده انگاشتن تمامی حقوق فردی و اجتماعی مردم می‌باشد، به‌شدت نکوهش می‌نماید و آزادی هر‌ چه زودتر به‌زنجیرکشیده‌شدگان در سراسر ایران را خواستار است.

سنجیده‌ترین واکنش در برابر این تجاوزهای پیاپی برکرسی‌قدرت‌نشستگان کناره‌جویی از خیمه‌شب‌بازی انتخاب رئیس‌جمهوری اسلامی است.

دفتر مرکزی سازمان جوانان حزب ملت ایران