۱۳۵۷-۵۸

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

روز آرتش

هم‌میهن،

تو می‌دانی که سرزمین ما به سبب موقعیت جغرافیایی خاص آن همیشه معبر و مقصد جهان‌خواران و هجوم‌آوران و غارتگران بوده است و حضور یک آرتش نیرومند مردمی و دل‌بسته به این آب‌وخاک می‌توانسته یکی از عوامل جلوگیری از انهدام این سرزمین باشد؛ و می‌دانی که این سرزمین زرخیز با منابع و معادن بسیارش، همچون حلقه‌ی زرین جواهرنشانی، همواره چشم راهزنان بین‌المللی و استعمارگران را به خود دوخته است و حضور یک آرتش نیرومند مردمی می‌تواند بهترین تضمین برای حفاظت این میراث طبیعی ملت ما باشد؛ و می‌دانی آنچه بر ملت ایران در یکصدوهشتاد سال گذشته تحمیل شد در بسیاری از موارد به دلیل ناتوانی و زیرسلطه‌نگه‌داشته‌شدن آرتش بوده است.

پس اینک ضرورتی است ملّی که به آرتش خود همچون یکی از اندام‌های زندگی‌ساز در پیکر ایران بنگریم و به هر سرباز ایرانی همچون رزمنده‌ای آماده‌ی جانبازی در راه پاسداری مرزهای میهن و حفظ وحدت ملّی نگاه کنیم و، آن سان که شایسته‌ی آرتشیان وفادار به ملت است، ایشان را گرامی بداریم.

به خاطر چنین هدف مقدسی است که امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ملت ایران، که با اقدام‌های آگاهانه‌ی خود زمینه‌ی پیشرفت و پیروزی انقلاب را فراهم آورده‌اند، روز بیست‌و‌نهم فروردین را روز آرتش اعلام کرده و از همه‌ی آرتشیان باایمان خواسته‌اند که، در این روز، قدرت رزمندگی و نظم سربازی خود را به نمایش بگذارند و از همه‌ی ایرانیان خواسته‌اند که، در این روز، دل‌بستگی راستین خود را به این آرتش به‌مردم‌پیوسته نشان بدهند.

حزب ملت ایران، که همواره هوادار یک آرتش آرمان‌خواه بوده و در سال‌های غم‌آور گذشته نیز به سربازان و درجه‌داران و افسران همچون فرزندانی جدا‌شده از دامان مادر می‌نگریسته است، به این پیام امام خمینی و روز بیست‌ونهم فروردین ارج بسیار می‌نهد و از همه ی زنان و مردان ایران‌زمین می‌خواهد که، با گرامی‌داشت آرتش، اتحاد دشمن‌شکن خود را عمیق‌تر سازند.

نیرومند باد آرتشی که پاسدار استقلال و وحدت ملّی ایران است.

حزب ملت ایران