۱۳۵۷-۵۸

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۵ فروردین ۱۳۵۸

به جمهوری اسلامی رأی می‌دهیم

هم‌میهنان،

انقلاب کنونی ملت ایران محصول اندیشه و تلاش معجزه‌آسای ملتی است که اسلام را بیش از هزاروسیصد سال پیش، در یک موقعیت خاص اجتماعی و تاریخی، نه فقط به عنوان یک دین پیشتاز پذیرفت، بلکه به آن کمال ممکن را نیز بخشید. بنابراین، بسیار طبیعی و برحق است که چنین ملت مسلمانی با پشتوانه‌ای از ایمان انقلاب خود را اسلامی بشناسد و «اسلامی» بنامد.

هر ملتی در حرکت تاریخی خود و به دلایل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی گاه یک عنصر فرهنگی را با اعتقاد به انطباق آن با آرمان‌های انسانی خویش می‌پذیرد، به پاسداری و پایندگی‌اش می‌پردازد و ارزش‌های مثبت و تازه‌ی آن را در برابر ارزش‌های منفی و پوسیده‌ی نظام به‌انحطاط‌فرومانده قرار می‌دهد. ملت ایران قرن‌ها پیش‌ازاین اسلام را این گونه پذیرا شد، این گونه پاس داشت و، در پرتو آن، نهادهای فرهنگی خود را به استحکام و وحدت رساند. ملت ایران هیچ یک از عناصر پویای فرهنگی خویش را فرونگذاشت تا اسلام را برگزیند؛ بلکه برآیندی از خواست‌ها و نیازهای خود را در اسلام متجلی دید و تجلی بخشید؛ و از پی چنین برداشت سازنده‌ای بود که اسلام را به عنوان پایگاه اصلی تفکر و تحرک ملّی انتخاب کرد.

اکنون، این ملت آگاه، عطف به جمیع عملکردهای هوشمندانه‌ی تاریخی خود، محق است که از «انقلاب اسلامی» ملت ایران سخن بگوید و نه از انقلابی با نام دیگر؛ و باز عطف به همین هوشیاری تاریخی است که می‌تواند و احساس می‌کند که باید خواهان «جمهوری اسلامی» باشد، نه صورت‌های دیگری از جمهوری، که نیک و بد آن‌ها در روند پیدایی انواع حکومت‌ها بارها محک خورده و بی‌اعتبار گشته است.

حزب ملت ایران با اعتقاد راسخ به اندیشه‌ی بنیادمند ملت‌گرایی، ایمان به حقانیت تفکر ملّی، و باور قطعی به اینکه ملت‌ها در برآورد و درک و تشخیص نیازهای حیاتی خود هرگز مرتکب خطا نمی‌شوند در نهایت صراحت و با بینشی متکی به حافظه‌ی ملّی اعلام می‌دارد که خواست اکثریت قاطع مردم ایران، که جزئی از بافت کلی و تاریخی ملت را می‌سازند، بنیان‌گذاری یک جمهوری اسلامی است.

«جمهوری اسلامی» ظرفیت کافی برای پذیرش مفاهیم سالم و انسانی آزادی را دارد و می‌تواند ارائه‌دهنده‌ی نوع بالنده و پیشرونده‌ای از احساس آزادی‌خواهی همه‌ی گروه‌های اجتماعی و همه‌ی افراد جامعه‌ی ما باشد.

«جمهوری اسلامی» توانایی آن را دارد که حامل مجموعه‌ی بزرگی از خواست‌ها و نیازهای ملت ایران باشد.

«جمهوری اسلامی» قادر است که اندیشه‌های سازنده، اخلاقی، و ترقی‌خواهانه را محدود و محصور نسازد و، در حمایت از منافع زنان و مردان اهل‌اندیشه‌وعمل، پا به میدان بگذارد.

«جمهوری اسلامی» قدرت آن را دارد که بنیاد روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه را به‌راحتی دگرگون کند و نظم عادلانه‌ای را جایگزین شیوه‌های استثماری سازد.

«جمهوری اسلامی ملت ایران» تنها نوع حکومتی است که می‌تواند دربرگیرنده‌ی بیشترین بخش از خواست‌های تاریخی ایرانیان باشد.

حزب ملت ایران در رهگذار سی‌ودو سال مبارزه‌ی سرسختانه و ملت‌گرایانه‌ی خود و از پی استقامت تردیدناپذیر در برابر ظلم و خودکامگی و وابستگی‌به‌بیگانه و با تکیه بر این واقعیت که هرگز در تشخیص منافع ملّی به خطا نرفته است، هرگز در لحظه‌های تاریخ‌ساز حیات ملت ایران روشی نادرست و فریب‌کارانه و مخالف‌مصالح‌مردم برنگزیده است و هرگز به سازش‌کاری و سردرگمی کشانده نشده است، با پشتوانه‌ای از پاک‌اندیشی و پاک‌دامنی و درست‌کرداری، اعلام می‌کند: با پذیرش پیشنهاد رهبر عالی‌قدر انقلاب ملت ایران و تأیید اکثریت مردمی که پی‌ریزنده و پیش‌برنده و پیروزسازنده‌ی این انقلاب بزرگ بوده‌اند، به «جمهوری اسلامی» رأی می‌دهد؛ و از این پس، حزب ملت ایران از همه‌ی افراد و گروه‌های وفاداربه‌مفهوم‌وماهیت‌انقلاب، از همه‌ی کسانی که سهمی در پیشبرد انقلاب داشته‌اند و از همه کسانی که خواهان ترقی هر چه سریع‌تر ملت ایران‌اند و از همه‌ی کسانی که می‌توانند مسائل را از زاویه‌ی علمی و تجزیه‌وتحلیلی منطقی بررسی کنند درخواست می‌کند که، با درک حساسیت اوضاع و احتیاج مبرم و قطعی به وحدت ملّی، عنوان «جمهوری اسلامی» را برای نوع حکومتی که باید پی‌ریزی شود و پدید آید بپذیرند و این اعتقاد را پاس دارند که حفظ ماهیت آزادی‌خواهی جمهوری اسلامی، مانند هر گونه حکومت دیگری در سراسر جهان، فقط بر عهده‌ی ملت است.

حزب ملت ایران از کسانی که نسبت به «جمهوری اسلامی» گرفتار تردید هستند و از کسانی که «جمهوری» را بدون پسوند «اسلامی» پیشنهاد می‌کنند و نمی‌خواهند این حق را به ملت مسلمان ایران بدهند که، با به کار گرفتن صفت «اسلامی»، مهر مقبول جنبش ایمانی خود را بر پیشانی حکومتی که با نثار خون به چنگ آورده است بکوبد و از کسانی که گمان می‌برند واژه‌های رنگ‌باخته‌ای نظیر «دموکراتیک» به‌راستی می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حقوق اساسی ملت باشد و پاسدار مفهوم آزادی و نیز از همه‌ی کسانی که گمان می‌برند پسوند «اسلامی» نمی‌تواند هویت ملّی انقلاب را به تمامی آشکار سازد درخواست می‌کند که، به جای درهم‌ریختن یکپارچگی ملت ایران و ایجاد آشفتگی در حرکت انقلاب، به افزون‌سازی شور و نیروی انقلابی مردم ایران بپردازند؛ چراکه در این صورت هر انحرافی از اصول آزادی‌خواهی و عدالت‌گرایی به‌وسیله‌ی هوشیاری انقلابی مردم، سرکوب خواهد شد.

با آرزوی اینکه نظرخواهی در باب نوع و نام حکومت نیز برگ تازه‌ای بر تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران بیفزاید و، بار دیگر، وحدت شگفت‌انگیز مردم را همچون حربه‌ای در برابر استعمارگران قرار بدهد، همه به جمهوری اسلامی رأی می‌دهیم.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران