۱۳۷۴

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴

بازداشت مصطفی امامی

 

هم‌میهنان،

ساعت یازده‌ونیم بامداد دیروز، گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان آموزشگر آرمان‌خواه و سراینده‌ی ملت‌گرا، مصطفی امامی، را به هنگام بیرون آمدن از دبیرستانی که درس می‌دهد بازداشت نمودند و با خود بردند.

مصطفی امامی از آغاز نوجوانی به وابستگی حزب ملت ایران درآمده و پیوسته در پیکارهای رهایی‌بخش این سنگر شکست‌ناپذیر شرکت داشته است. مصطفی امامی، که سالیان دراز دلسوزانه به پرورش و آموزش فرزندان شهر اصفهان پرداخته، از قدرشناسی بیشتر مردم آن دیار هنرآفرین برخوردار است.

اکنون روشن نمی‌باشد پاسداران جو وحشت در جمهوری اسلامی این رزمنده‌ی دیرپا را، که همواره ستیزنده با استعمار و استبداد و از پیشگامان کوشش‌های به‌انقلاب‌انجامیده بوده است، با چه دستاویزی به بند کشیده‌اند.

حزب ما از شما زنان و مردان بیداردل ایران‌زمین در هر کجا به سر می‌برید می‌خواهد به بازداشت خلاف قانون انسان آزاده‌ای که همواره بر سر آرمان‌های خود استوار ایستاده است اعتراض کنید و برچیدن بساط همه‌ی نهادهای سرکوبگر را خواستار شوید تا راه برپایی سامانی مردم‌سالارانه هموار گردد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران