۱۳۷۴

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۵ فروردین ۱۳۷۴

آزادی مصطفی امامی

هم‌میهنان،

نشر گسترده‌ی اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران پیرامون دستگیری مصطفی امامی، آموزشگر آرمان‌خواه و سراینده‌ی ملت‌گرا، به هنگام بیرون آمدن از دبیرستانی که در آن درس می‌دهد بار دیگر کاربه‌دستان دژخوی جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی نمود.

بازداشت مصطفی امامی، که سالیان دراز را دلسوزانه به آموزش همشهریان خود گذرانده است، با خشم مردم قدرشناس اصفهان روبه‌رو شد؛ و سرانجام، این رزمنده‌ی دیرپا پس از بیست‌وشش ساعت تحمل کردارهای زشت و آزارهای روحی پاسداران وحشت سرافرازانه به خانه‌ی خود بازگشت.

حزب ملت ایران از همه‌ی زنان و مردان بیداردلی که در برابر این بیدادگری بی‌درنگ بانگ اعتراض برداشتند و ژرفای جنبش خواستار مردم سالاری را آشکار کردند صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران