۱۳۷۶

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۴ فروردین ۱۳۷۶

برگزاری آیین سیزده‌بدر

یک بار دیگر ایرانیان در میان نابهنجاری‌های زندگی اجتماعی و فقر سیاه با برگزاری آیین سیزده‌بدر به‌خوبی نشان دادند که همواره در بزرگ‌داشت سنت‌های ملّی پافشارند.

با اینکه گفته می‌شود با استفاده از تعطیل‌های نوروزی نزدیک به ده‌میلیون تن از مردم به سفرهای گردشی در درون کشور پرداخته و از جای زندگی خود دور بوده‌اند؛ ولی دیگر ساکنان روستاها و شهرهای سراسر ایران، به‌ویژه در تهران بزرگ، گروه‌هاگروه با بیرون آمدن از خانه‌ها سیزده‌بدر باشکوهی را پشت سر گذراندند. این در حالی بود که روز قبل، یعنی هیجدهمین سالگرد جمهوری اسلامی، را مردم با بی‌تفاوتی آشکاری گذرانده و به‌عمد خیابان‌ها و میدان‌ها را در خلوتی بی‌مانندی فروبردند و آوازه‌گری‌های نهادهای دولتی هیچ واکنشی در پی نداشت.

در تهران بزرگ، به‌تقریب همه‌ی دشت و کوه، جاده‌های برون‌شهری، و نیز همه‌ی بزرگراه‌ها و پارک‌ها و کنار خیابان‌ها و، روشن‌تر، هر جا آب و درختی به چشم می‌خورد، از خودروهای پارک‌شده و نیز خانواده‌های بزرگ و کوچک بر سر سفره‌های جوراجور انباشته بود و، در بعضی گوشه‌ها، آهنگ‌های دل‌نشین و سرودهای جمعی به گوش می‌رسید و جوانان نیز به پای‌کوبی یا بازی‌های ویژه‌ی سیزده‌بدر سرگرم بودند. پاره‌ای از مردم تا نزدیک یک نیمه‌شب برگزاری آیین سیزده‌بدر را دنبال کردند و، در بسیاری از جاده‌های بیرونی و نیز خیابان‌های حاشیه‌ای شهر، راه‌بندان‌های چشمگیری پدید آمد، بی‌آنکه از شادمانی همگانی بکاهد.

خیابان‌ها و میدان‌های تهران بزرگ در تمامی روزهای نخستین سال نو با حضور همه‌جاگسترده‌ی نیروهای انتظامی و حتی یگان‌های ویژه‌ی پاسدار انقلاب به‌گونه‌ی شهر اشغالی درآمده بود و تماشای چماق‌های چندش‌آور آنان در میان گذرندگان، که با همه‌ی نابسامانی‌ها به جشن و شادی پرداخته بودند، بذر نفرت می‌پاشید؛ ولی در سیزده‌بدر، در برابر سیل به‌راه‌افتاده‌ی مردم، این سرکوبگران از خودنمایی پرهیز داشتند و از بازداشت زنان و مردان به بهانه‌ی «نهی از منکر» خبری در میان نبود.

در روز سیزده‌بدر، مردم در گوشه‌وکنار کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، بی‌هیچ برنامه‌ریزی قبلی روشن کردند که هرگز پایبندی به فروزه‌های فرهنگ ملّی را از دست نخواهند داد و ستمگری و زورمداری را با شیوه‌های هزاران‌ساله‌ی خود سرانجام وادار به تسلیم می‌کنند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران