۱۳۷۶

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۲ فروردین ۱۳۷۶

افتضاح بی‌مانند؛ رای دادگاه میکونوس

سرانجام، روز پنجشنبه، بیست‌و‌یکم فروردین‌ماه، دادگاه برلین درمورد کسانی که به اتهام کشتار وحشیانه‌ی چهار ایرانی، دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، و سه همراه نام‌برده، فتاح عبدلی، همایون اردلان، و نوری دهکردی، در بیست‌و‌شش شهریور یکهزاروسیصدوهفتادویک در رستوران میکونوس تحت پیگرد بودند رأی خود را صادر کرد.

برابر حکم این دادگاه، که در‌ پی افزون ‌بر سه ‌سال ‌و نیم رسیدگی قانونی داده شده است، کاظم دارابی و عباس راحل با حبس ابد و یوسف امین با یازده سال و محمد عطریس با پنج سال ‌و ‌سه ماه زندان کیفر خواهند دید.

آنچه در حکم دادگاه برلین اهمیت ویژه‌ای دارد مورد اتهام قرار گرفتن رهبران بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان صادرکنندگان دستور این آدم‌کشی دژخویانه است.

گرچه بی‌شک حساب مردم ایران از سران یکه‌تاز جمهوری اسلامی به‌کلی جداست؛ ولی، چون دادگاه برلین انگشت اتهام به سوی چند تن از سرشناس‌ترین آن‌ها دراز کرده، افتضاح بی‌مانندی در جهان ملت‌ها پدید آمده است که دیگر با آوازه‌گری‌های سیاسی بی‌درون‌مایه نمی‌توان سروته آن را به‌هم‌آورد.

اگر‌ آن‌ها، که آشکارا مورد این اتهام سنگین قرار گرفته‌اند، نتوانند با روشنگری‌های همه‌جانبه به دفاع برخیزند و با ارائه‌ی سند و مدرک درست بی‌گناهی خود را اثبات کنند؛ جا دارد هر چه زودتر کرسی‌های زمامداری را ترک نمایند تا مردم فرصت یابند رقم‌‌زن سرنوشت‌ کشور گردند و بحران را پایان دهند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران