عکس‌ها

سال‌های کودکی و نوجوانی

کودکی داریوش فروهر با مادرش اقدس جابری انصاری


کودکی داریوش فروهر با پدرش صادق فروهر


داریوش فروهر در نوجوانی

داریوش فروهر در نوجوانی

پروانه، فتانه و جمشید اسکندری


پروانه اسکندری در نوجوانی